Compartiment Audit Public Intern

Compartiment Audit Public Intern

Şef Compartiment Audit public intern

Ec. Eugeniu Gavrila

E-mail: auditumfcv.ro

 

 

Activitatea Compartimentului Audit public intern se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Atributiile Compartimentului Audit Intern:

a) elaborarea proiectului planului anual de audit public intern;

b) efectuarea activitatii de audit public intern, pentru a evalua daca sistemele de management financiar si de control sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

 

Raporturile compartimentului cu structurile administrative ale institutiei :

(1) Raporturi de subordonare: Compartimentul Audit Intern este subordonat Rectorului UMFCV.

(2) Raporturi de colaborare: Compartimentul Audit Intern colaboreaza cu toate structurile administrative ale institutiei

Actualizat la 28.09.2022, 11:09