Compartimentul Contencios

Compartimentul Contencios

Consilier juridic

Lucretia Felicia Popa

E-amil: juridic@umfcv.ro

 

 

Atributiile Compartimentului Contencios:

a) reprezinta si promoveaza drepturile si interesele UMFCV in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, precum si in raporturile cu alte organisme, cu persoane fizice sau juridice;

b) intocmeste/redacteaza toate actele specifice pentru sustinerea, in instantele de orice grad, a intereselor legitime ale institutiei;

c) exercita caile de atac impotriva hotararilor judecatoresti neintemeiate si nelegale;

d) avizeaza, din punct de vedere al legalitatii, actele juridice producatoare de efecte juridice la care institutia este parte;

e) avizeaza, din punct de vedere al legalitatii, orice masuri care sunt de natura sa angajeze raspun-derea patrimoniala a institutiei ori sa aduca atingere drepturilor acesteia sau ale personalului din cadrul acesteia;

f) acorda asistenta juridica celorlalte compartimente functionale ale UMFCV;

g) elaboreaza proiectele de contracte in care institutia este parte, asigurand conformitatea acestora cu dispozitiile legale;

h) avizeaza urmatoarele tipuri de acte juridice:

-contracte de achizitii publice;

-deciziile privind: angajarea sau avansarea personalului; acordarea salariului de merit; numirea cu caracter temporar a personalului de executie pe functii de conducere; acordarea altor drepturi salariale;

-numirea de comisii de evaluare pentru achizitii publice;

-contracte de parteneriat.

 

Raporturile Compartimentului Contencios cu structurile ad-tive ale institutiei :

(1) Raporturi de subordonare. Compartimentului Contencios este subordonat Rectorului UMFCV.

(2) Raporturi de colaborare. Compartimentului Contencios colaboreaza cu toate structurile

academice si administrative ale institutiei.

Actualizat la 28.09.2022, 11:08