Concursuri posturi didactice an universitar 2023-2024 etp I

Concursuri posturi didactice an universitar 2023-2024 etp I

CALENDAR CONCURSURI

Înscrierea la concurs se va face până la data de 12.01.2024.

     Program înscrieri:   luni – vineri  între orele 10,00-12,00

 

 NU se fac înscrieri în  zilele libere, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

    Perioada de desfășurare probe concurs: 29.01.2024 - 9.02.2024

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIRE DOSAR

OPIS Dosar Asistent universitar sau Șef de lucrări.pdf

OPIS Dosar Conferențiar universitar sau Profesor universitar.pdf

Fisa de inscriere 2023-2024 etp I.pdf

ANEXA 1 Standarde minimale ale universității aprobate de Senat.pdf

ANEXA 2 Fișa Asistent universitar.pdf

ANEXA 3 Fișa Șef de lucrări.pdf

ANEXA 4 DOMENIUL MEDICINĂ Fișa Conferențiar universitar.pdf

ANEXA 4 Domeniul MEDICINĂ DENTARĂ Fișa Conferențiar universitar.pdf

ANEXA 4 Domeniul FARMACIE Fișa Conferențiar universitar.pdf

ANEXA 5 DOMENIUL MEDICINĂ Fișa Profesor universitar.pdf

ANEXA 5 DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ Fișa Profesor universitar.pdf

ANEXA 5 DOMENIUL FARMACIE Fișa Profesor universitar.pdf

ANEXA 6 Fișa de evaluare/departajare unică pe domenii.pdf

Declarație Consimțământ utilizare date personale.pdf

Aviz Etica 2023-2024 etp I.pdf

 

Structura Listă lucrări.pdf

Opis Comisie Stiintifica Medicina.pdf

Opis Comisia Stiințifica Medicină dentară.pdf

Opis Comisia Științifică Farmacie.pdf

Opis Comisie Stiintifica FMAM.pdf

 

NOTA

* Pentru specialitățile chirurgicale, pentru posturile de Conferențiar și Profesor universitar,  Anexa 6 va fi însoțită de o lista a intervențiilor chirurgicale din ultimii 5 ani asumată de candidat, semnată de șeful de secție și contrasemnată de Directorul medical al spitalului.

Punctaj specialități chirurgicale 2023.pdf

ADRESA PENTRU DEPUNERE DOSAR DE CONCURS

Adresa unde se depun dosarele.pdf

 

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS CONFORM CADRULUI LEGISLATIV

Condiții minime înscriere.pdf

 

CADRU LEGISLATIV ORGANIZARE CONCURSURI 

Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice la concurs UMF Craiova în anul universitar 2023-2024 etapa I.pdf

ANEXA 1 Standarde minimale ale universității aprobate de Senat.pdf

ANEXA 2 Fișa Asistent universitar.pdf

ANEXA 3 Fișa Șef de lucrări.pdf

ANEXA 4 DOMENIUL MEDICINĂ Fișa Conferențiar universitar.pdf

ANEXA 4 Domeniul MEDICINĂ DENTARĂ Fișa Conferențiar universitar.pdf

ANEXA 4 Domeniul FARMACIE Fișa Conferențiar universitar.pdf

ANEXA 5 DOMENIUL MEDICINĂ Fișa Profesor universitar.pdf

ANEXA 5 DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ Fișa Profesor universitar.pdf

ANEXA 5 DOMENIUL FARMACIE Fișa Profesor universitar.pdf

ANEXA 6 Fișa de evaluare/departajare unică pe domenii.pdf

HG_457 din 26_05_2011.pdf 

HG_36/2013.pdf 

HG_ 883 din 9_11_2018.pdf

Legea Educației Naționale.pdf

Ordin 6_129_2016 standarde minimale.pdf 

Anexa ordin 6_129_2016 standarde minimale.pdf 

 

MONITOR OFICIAL POSTURI DIDACTICE VACANTE LA UMFCV  Nr.  438 din 29.11.2023, PARTEA  A III-A

MO 438, PIII din 29 11 2023.pdf

TAXE CONCURSURI

Taxe 2023-2024 etp I.pdf

 *  Taxele pentru concursuri se pot plăti:

1. cu ordin de plată/virament bancar  prin instituții de credit (bănci) către Trezoreria Municipiului Craiova:

Ordinul de plată va conține următoarele date de identificare:
Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
Cod fiscal (CUI/CIF): 10815397
Banca beneficiarului: Trezoreria Municipiului Craiova
Adresa beneficiarului: Str. Petru Rareș, nr. 2, Craiova, jud. Dolj
Cont IBAN: RO36TREZ29120F330500XXXX,
Reprezentând:

Numele si prenumele, taxa concurs post didactic Asistent universitar

/Șef de lucrări/Conferentiar universitar/Profesor universitar

(în functie de doleanța candidatului);

Facultatea unde candidează la concurs


2. prin numerar la casieria UMF Craiova, Bvd. 1 Mai, Nr. 66, Craiova

  

COMPONENȚĂ COMISII DE CONCURS

Comisii concurs ianuarie 2024.pdf

 

FIȘELE POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS

Informatii candidati.zip

 

TEMATICA ȘI BLIBLIOGRAFIE PENTRU POSTURI

Medicina CENTRALIZARE DATA, ORA, LOC, TEMATICA, BIBLIOGARFIE sem I 2023-2024.pdf

MD Centralizare data, ora, loc, tematică-sem. I 2023-2024 .pdf

Farmacie Concurs sem I 2023-2024 - tematica, bibliografie, data, ora, loc.pdf

FMAM TEMATICI, ORA, LOCATIE POSTURI SEM 1.pdf

 

DATA, ORA, LOCAȚIE DE DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR

Medicina CENTRALIZARE DATA, ORA, LOC, TEMATICA, BIBLIOGARFIE sem I 2023-2024.pdf

MD Centralizare data, ora, loc, tematică-sem. I 2023-2024 .pdf

Farmacie Concurs sem I 2023-2024 - tematica, bibliografie, data, ora, loc.pdf

FMAM TEMATICI, ORA, LOCATIE POSTURI SEM 1.pdf

MODIFICARE DATE CONCURS

Conferentiar universitar, poz.20, D1, Medicina.pdf

Conferentiar universitar, poz. 10, D1, FMAM.pdf

REZULTATE CONCURSURI

 

 

Actualizat la 05.02.2024, 13:30