Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

În data de 26 iunie 2023, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (UMFCV) a demarat procesul de aderare la principiile Cartei europene a cercetătorilor și a Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor (C&C), prin semnarea scrisorii de angajament.

UMFCV susține cele 40 de principii ale Cartei și Codului European al Cercetătorilor și se află în plin proces de implementare a Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetători, în vederea obținerii Certificatului de Excelență pentru resursa umană – “HR Excellence in Research Award”.

Procesul de obținere a certificării HRS4R este îndelungat și presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • Etapa inițială:
  1. Asumarea aderării la principiile HRS4R prin semnarea scrisorii de angajament (endorsement letter) - 26.06.2023;
  2. Desemnarea comitetului de coordonare și a grupului de lucru - iulie 2023; 
  3. Efectuarea analizei interne prin consultarea comunității UMFCV cu privire la adoptarea principiilor HRS4R - iulie 2023 - mai 2024;
  4. Definitivarea documentației (OTM-R Checklist, GAP Analisys, Action Plan, Process description) - mai 2024 - iunie 2024;
  5. Depunerea aplicației HRS4R - iunie 2024;
 • Evaluarea aplicației - 2024;
 • Implementarea planului de acțiuni - 24 luni;
 • Evaluare intermediară;
 • Implementarea planului de acțiuni revizuit - 36 luni;

Documentație:

Link-uri utile:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r 

Actualizat la 20.06.2024, 15:34