Susținere teze

Susținere teze

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

  

    

RUSCU G. MIHAI - ANDREI (CV)

 

21.06.2024

ora 12,00

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

 

EXPRESIA GENICĂ A CREIERULUI ADULT POST-AVC NU REFLECTĂ PLASTICITATEA JUVENILĂ  *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR AUREL POPA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR ANA MARIA ZĂGREAN (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR CĂTĂLINA GABRIELA PISOSCHI (CV), U.M.F. CRAIOVA

5. CONF. univ. dr BOGDAN AMUZESCU (CV), UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

KATTA S. MAHMOUD (CV)

 

10.07.2024

ora 12,00

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

CERCETĂRI PRIVIND MODIFICĂRILE PARODONTALE APĂRUTE PE PARCURSUL TERAPIEI ORTODONTICE FIXE *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR MIHAELA JANA ŢUCULINĂ, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. CONF. UNIV. DR IONELA TEODORA DASCĂLU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR STANA PĂUNICĂ (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR LUMINIŢA LIGIA VAIDA (CV), UNIVERSITATEA DIN ORADEA

5. PROF. UNIV. DR HORIA OCTAVIAN MANOLEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

Actualizat la 21.06.2024, 09:40