Relaţii internaţionale

Relaţii internaţionale

 


Înscrisă ca o prioritate în strategia şi politicile instituţionale, cooperarea internaţională este privită de Universitatea de Medicină şi Farmacie ca un factor esenţial în asigurarea calităţii educaţiei, a transparenţei instituţionale, precum şi ca o oportunitate deosebită de dezvoltare profesională pentru toţi membrii comunităţii universitare.

 

Procesul Bologna şi transformările pe care acesta le-a adus în toate ţările europene, ce au permis reanalizarea şi reconsiderarea programelor de studii şi a calificărilor, introducerea creditelor de studii conform Sistemul European de Acumulare si Transfer al Creditelor de Studii (ECTS), participarea în programele europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale, sunt factori definitorii ce au ca finalitate compatibilizarea curriculară, recunoaşterea perioadelor de studii şi a calificărilor.

 

O bună parte dintre studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova sunt studenţi internaţionali, iar noul statut al României ca stat membru al Uniunii Europene facilitează accesul tinerilor din celelalte state UE la sistemul de învăţământ românesc. Totodată, studenţii de la UMF efectuează perioade de studii şi stagii de practică la universităţi de prestigiu de peste hotare.

Actualizat la 21.06.2024, 09:37