Facultatea de Medicină Dentară

Facultatea de Medicină Dentară

Absolvenții noștri își construiesc strălucite cariere. Facultatea de Medicină Dentară din Craiova este printre cele mai puternice din țară și excelează prin parteneriate internaționale de prim rang. 

La Facultatea de Medicină Dentară funcţionează două specializări: două programe de licență: Medicină Dentară și Tehnică Dentară și programul de masterat: Restaurări protetice cu sprijin implantar.

Facultatea are două departamente ca unităţi funcţionale de bază, care reunesc 57 de cadre didactice titulare:

  • Departamentul 1 – în care sunt incluse disciplinele de Medicină Generală, Protetică Dentară, Reabilitare Orală, Tehnologia Protezelor, Materiale Dentare, Morfologia Sistemului Stomatognat.

  • Departament 2 – în care sunt incluse disciplinele de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Odontoterapie, Endodonţie, Pedodonţie, Ortodonţie, Prevenţie Oro-Dentară, Patologie Orală, Parodontologie şi Sănătate Orală.

Facultatea de Medicină Dentară Craiova pregătește 471 de studenţi pentru specializarea Medicină Dentară, 94 de studenţi pentru specializarea Tehnică Dentară şi 20 de studenţi la programul de masterat.               

Bază materială este excelentă și gândită în acord cu numărul de studenţi şi cu normele impuse pentru învăţământul de medicină dentară. Îmbunătățim și consolidăm cu fiecare an. Facultatea de Medicină Dentară este în plină dezvoltare instituțională, iar achiziţionarea periodică de aparatură stomatologică modernă este una dintre acțiunile strategice ale Universității. 

Anul universitar este structurat pe două semestre de câte 14 săptămâni pentru anii I şi II  şi de câte 15 săptămâni pentru anii III - VI. cu o medie de 28 de ore pe săptămână; fiecărui semestru fiindu-i alocate 30 de credite ECTS. Studenţii sunt evaluaţi prin examene scrise sau orale, care se derulează pe parcursul sesiunilor cuprinse în strucutura planului de învăţământ.

Pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară, studiile universitare se finalizează prin examen de licenţă; programele de licenţă sunt acreditate, existând mecanisme instituţionale pentru aprobarea programelor de studii cu evaluare şi monitorizare periodică. la finalizarea studiilor absolvenţii dobândesc dreptul de liberă practică în specializarea urmată.

Absolvenții îşi pot continua pregătirea prin rezidenţiat, studii doctorale şi masterale sau cursuri postuniversitare în cadrul ofertei educaţionale a Facultăţii de Medicină Dentară.

O preocupare permanentă a facultăţii o constituie pregătirea post-universitară, în acest sens Facultatea de Medicină Dentară Craiova organizează cursuri postuniversitare şi alte manifestări ştiinţifice.

 

 

 

Actualizat la 26.06.2024, 10:23