Competiţie Granturi

Competiţie Granturi

 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova vine în sprijinul cadrelor didactice, a doctoranzilor si studentilor organizand o competitie interna de proiecte de cercetare desfasurata pe 2 subprograme:

 

Subprogramul 1.1 - Resurse Umane

Subprogramul 1.2 - Cercetare Postdoctorala

 

Cei care doresc sa participe la aceasta sesiune de proiecte de cercetare sunt invitati sa consulte Pachetul de informatii.

 

Fisierele editabile (format Word):

ANEXA 1 - Cererea de finantare

ANEXA 3 - Declaratie

ANEXA 4 - Declaratie

 

Aceste documente (Anexele 1,3,4) se vor depune in original, semnate olograf pe fiecare pagina si numerotate, la Prorectoratul cu cercetarea ştiinţifică şi relaţii internaţionale.
Termen limita depunere dosar in original: Vineri 18.06.2021 ora 15:00


Anexa 1 (Cererea de finantare) se va transmite si in format digital (PDF cu text selectabil - NU scanata) pe adresa proiecte@umfcv.ro

Termen limita transmitere on-line cerere de finantare: Vineri 18.06.2021 ora 15:00

 

Doar propunerile de proiecte care indeplinesc in totalitate cerintele din pachetul de informatii si termenele de depunere vor fi luate in considerare pentru evaluare.

 

Consilul de Administratie

Actualizat la 30.09.2022, 14:16