Facultatea de Farmacie

Facultatea de Farmacie

Științele farmaceutice conectează, dezvoltă și inovează. Înființată în 1996, Facultatea de Farmacie înseamnă programe de studii axate pe excelența didactică și în cercetare într-un domeniu al deschiderii și al marilor oportunități.

Facultatea de Farmacie este o componentă importantă, identitară a forului academic al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova și are următoarele atribute generale:

                     ▪ domeniul de licenţă: Sănătate;

                     ▪ programul de studii de licență: Farmacie;

                     ▪ forma de învăţământ: zi;

                    ▪ durata studiilor: cinci ani;

                    ▪ diploma acordată: licenţiat în farmacie.

 

Misiunea Facultății de Farmacie:

  • formarea universitară în domeniul ştiinţelor farmaceutice în conformitate cu nivelul actual al cunoştinţelor;
  • pregătirea continuă postuniversitară a specialiştilor din domeniul farmaceutic;
  • promovarea cercetării ştiinţifice, ca activitate de bază a corpului academic;
  • îndrumarea activităţilor specifice pentru asistarea stării de sănătate a populaţiei în zona Olteniei;
  • promovarea învăţământului superior farmaceutic pe plan naţional şi internaţional.

 

Absolvenţii au drept de liberă practică imediat după susţinerea examenului de licenţă. Oportunitățile de dezvoltare a carierei sunt substanțiale. Absolvenţii noștri își construiesc cariere de succes în farmacii comunitare, farmacii clinice, depozite farmaceutice, ca reprezentanţi medicali, cercetători în instituţii din domeniul farmaceutic.

 

Absolvenţii FFUMFCV se pot înscrie:

  • la cursurile postuniversitare organizate de facultate, în specialităţi farmaceutice şi medicale (ofertă actualizată anual);

  • în programul de masterat în „Farmacologie și Toxicologie”, cu durata de un an (60 de credite);

  • la doctorat (două specialităţi), studii la forma bugetat sau cu taxă;

  • la concursul de rezidenţiat organizat anual de Ministerul Sănătăţii: pregătire teoretică şi practică în specialităţile Farmacie clinică şi Laborator farmaceutic, cu durata de trei ani.

 

Dotările din amfiteatre, săli şi laboratoare asigură un cadru corespunzător pentru un învăţământ modern, centrat pe student. Laboratoarele sunt dotate cu echipamente şi tehnică de calcul adecvate normelor în vigoare şi stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice. Sălile de curs, recent modernizate, dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare, facilitând activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student. Prin accesul la bibliotecă, Facultatea de Farmacie asigură resursele de învăţare adecvate, în format clasic şi/sau electronic.

 

Prin deschiderea către dezvoltarea în context european a educaţiei farmaceutice, programul de studii „Farmacie în limba engleză”, autorizat de către ARACIS ca urmare a vizitei de evaluare din luna iunie 2013, îmbină oferta educaţională deja consacrată a Facultăţii de Farmacie cu linia modernă de predare (în primii trei ani) într-o limbă de largă circulaţie internaţională.

 

Actualizat la 15.02.2022, 13:57