Despre UMF Craiova

Despre UMF Craiova

Informaţii generale

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, prin facultăţile şi specializările sale de studii de licenţă, masterat şi doctorat, este o instituţie academică în care componenta educaţională este preponderentă, dar în care cercetarea ştiinţifică trebuie să câştige în dimensiuni şi în substanţă, existând perspectiva certă de echilibrare a celor două componente pe termen mediu.

În acelaşi timp, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova trebuie să devină pivotul asistenţei medicale, atât sub aspect metodologic cât şi al activităţilor practice de specialitate, în regiunea istorică a Olteniei. 

Ne dorim informarea activă, conştientizarea şi creşterea implicării active a corpului academic, a studenţilor şi aparatului administrativ al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova în implemen­tarea strategiilor naţionale de dezvoltare a învăţământului superior, în atingerea obiectivelor Declaraţiei de la Bologna, adoptată în anul 1999, inclusiv de România, şi a declaraţiilor reuniunilor educaţionale europene la nivel înalt ulterioare (Praga - 2001, Berlin - 2003, Bergen – 2005, Lisabona).

Una dintre activităţile importante pe care şi le propune pentru viitor UMF Craiova constă în dezvoltarea, diversificarea şi susţinerea tuturor formelor de pregătire post-licenţă (rezidenţiat, masterat, doctorat, cursuri de perfecţionare, cursuri postuniversitare de actualizare a cunoştinţelor, cursuri pentru obţinerea de competenţe ş.a.), inclusiv învăţământ la distanţă informatizat (e-learning), precum şi asigurarea condiţiilor de formare prin rezidenţiat în cât mai multe dintre specialităţile recunoscute.  

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova are în structura sa patru facultăţi:

 

 

 

Actualizat la 20.06.2024, 13:43