Facultatea de Asistenţă Medicală

Facultatea de Asistenţă Medicală

Suntem tineri, suntem dinamici, suntem printre cei mai buni. Învăţământul universitar pentru formarea asistenţilor medicali generalişti a început la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova în anul 1999, odată cu înfiinţarea Colegiului Universitar de Medicină (CUM), sub conducerea d-lui director Dr. Fl. Corniţescu, în conformitate cu Legea 88 din 1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi ca urmare a Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4051 din 29 iunie 1998 privind înfiinţarea colegiilor universitare de medicină.

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) a fost înfiinţată prin HG nr. 635/11.06.2008 şi este cea mai tânără formă de învăţământ a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

Din 2012, Facultatea de Moaşe si Asistenţă Medicală are trei programe de studii: Asistenţă Medicală, Moaşe şi Balneo-fizio-kinetoterapie. 30 de cadre didactice titulare pregătesc 594 studenţi (447 la specializarea Asistenţă Medicală), 68 la specializarea Moaşe şi 79 la specializarea Balneofiziokinetoterapie.

Absolvenții noștri pot deveni excelenți profesioniști, specialiști recunoscuți în domeniu. Disciplinele de învăţământ oferă competenţele generale şi specifice domeniului, în corelaţie cu competenţele studiilor universitare de masterat, sunt compatibile cu cadrul calificărilor naţionale şi cu Programele similare UE, ponderea disciplinelor fiind exprimată în credite de studii ECTS.

Absolvenţii Facultății noastre își pot continua pregătirea și prin studii masterale. În anul universitar 2009-2010 a fost acreditat programul de masterat Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar. Masteratul deschide posibilitatea desfăşurării în mod sistematic a activităţii de cercetare de către nurse şi oferă acestora posibilitatea de a urma studii doctorale şi de a participa nemijlocit la activitatea didactică din cadrul Facultății.

 

Sursa: Tudorel Ciurea, Mihai Caragea, 50 de ani de învăţământ medical superior craiovean – de la facultate la universitate, Editura Medicală Universitară

 

 

Actualizat la 20.06.2024, 12:14