Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii de utilizare a umfcv.ro 

Site-ul web situat la www.umfcv.ro („Site-ul”, „Serviciul” sau „Aplicația”, „Platforma”, ) este o aplicaţie protejată prin drepturi de autor aparținând Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova („Companie”, „Proprietar”, „noi”, „noastre”, și noi"). Anumite caracteristici ale site-ului pot fi supuse unor orientări, termeni sau reguli suplimentare, care vor fi postate pe site în legătură cu astfel de caracteristici. Toți acești termeni, orientări și reguli suplimentare sunt încorporate prin referință în acești Termeni.

Acești Termeni de utilizare (acești „Termeni”) stabilesc termenii și condițiile obligatorii din punct de vedere legal care guvernează utilizarea  de catre dvs. a Site-ului. Prin accesarea sau utilizarea Site-ului, acceptați acești Termeni (în numele dvs. sau al entității pe care o reprezentați) și declarați și garantați că aveți dreptul, autoritatea și capacitatea de a respecta acești Termeni (în numele dvs. sau entitatea pe care o reprezentați). Nu puteți accesa sau utiliza Site-ul sau accepta Termenii dacă nu aveți cel puțin 18 ani. Dacă nu sunteți de acord cu toate prevederile acestor Termeni, nu accesați și / sau utilizați Site-ul.

Acești termeni necesită utilizarea arbitrajului (secțiunea 10.2) în mod individual pentru a soluționa litigiile, mai degrabă decât procesele sau acțiunile colective și, de asemenea, limitează căile de atac disponibile în cazul unui litigiu.

 

1. Conturi

1.1 Crearea contului (pentru accesul la sectiunile protejate). Pentru a accesa anumite parti protejate ale Site-ului, trebuie să vă înregistrați pentru un cont („Cont”) și să furnizați anumite informații despre dvs., așa cum vi se solicită prin formularul de înregistrare a contului sau de către administratorii conturilor Site-ului. De asemenea, trebuie să acceptați integral Politica de confidențialitate și acești Termeni și condiții. Declarați și garantați că: (a) toate informațiile de înregistrare solicitate pe care le trimiteți sunt veridice și exacte; (b) veți menține exactitatea acestor informații. Vă puteți șterge contul în orice moment, din orice motiv, urmând instrucțiunile de pe Site. Proprietarul poate suspenda sau rezilia contul dvs. în conformitate cu secțiunea 8.

1.2 Responsabilitățile contului. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității informațiilor de conectare la Cont și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care au loc în cadrul Contului dvs. Sunteți de acord să anunțați imediat Proprietarul cu privire la orice utilizare neautorizată sau la utilizarea suspectată neautorizată a Contului dvs. sau orice altă încălcare a securității. Proprietarul nu poate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună rezultată din nerespectarea de către dvs. a cerințelor de mai sus.

1.3. Ștergerea conturilor de utilizator și rezilierea contului: utilizatorii înregistrați își pot anula conturile și pot opri utilizarea Serviciului în orice moment contactând direct Proprietarul.

Proprietarul, în cazul încălcării Termenilor de către Utilizator, își rezervă dreptul de a suspenda sau rezilia contul utilizatorului în orice moment și fără notificare prealabilă.

 

2. Accesul la site 

2.1 Drepturi de acces. Sub rezerva acestor Termenilor și Condiții, Proprietarul vă acordă, pe durată nedeterminată, un drept neexclusiv și netransferabil de acces și utilizare (și permite utilizatorilor autorizați să acceseze și să utilizeze) Serviciul și documentația aplicabilă numai în scopurile stabilite de comun acord, în prealabil. Veți opera Serviciul în conformitate cu Documentația și veți fi responsabil pentru actele și omisiunile Utilizatorilor săi Autorizați.

2.2 Anumite restricții. Nu trebuie (direct sau indirect): (a) să copiați sau să reproduceți Serviciul sau Documentația, cu excepția cazurilor permise în temeiul prezentului Acord; (b) depășesc cantitățile subscrise, utilizatorii sau alte măsuri de drepturi ale Serviciului, astfel cum sunt prevăzute în scopurile stabilite initial; (c) să elimine sau să distrugă orice drept de autor, marcă comercială sau orice alt marcaj sau legendă de proprietate plasate sau conținute în Serviciu, Documentație sau Proprietatea Intelectuală a Proprietarului; (d) atribuie, vinde, revinde, sublicențiază, închiriază, închiriază, împărtășește, distribui sau transfera în orice alt mod drepturile acordate în temeiul prezentului acord către orice terță parte, cu excepția cazului în care este stabilit în mod expres aici; (e) să modifice, să facă inginerie inversă sau să dezasambleze Serviciul; (f) în limita excepțiilor prin care legile aplicabile interzic în mod specific o astfel de restricție, se interzice decompilarea sau încercările de a obține codul sursă, idei sau algoritmi care stau la baza oricărei părți a Serviciului, precum si încercarea de a recrea Serviciul în orice scop competitiv; (g) să creeze, să traducă sau să pregătească altfel lucrări derivate pe baza Serviciului, a Documentației sau a Proprietății Intelectuale a Proprietarului; (h) să interfereze sau să perturbe integritatea sau performanța Serviciului; (i) să încerce să obțină acces neautorizat la Serviciu sau la sistemele sau rețelele sale conexe sau să efectueze teste de penetrare neautorizate în Serviciu; (j) să utilizeze Serviciul pentru a încălca drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de publicitate sau drepturile de confidențialitate ale oricărei terțe părți sau pentru a stoca sau transfera date defăimătoare, calomnioase sau altfel ilegale; sau (k) trimite, stochează sau prelucrează în Serviciu orice date personale de sănătate, date de card de credit, date financiare personale sau alte astfel de date sensibile reglementate care nu sunt solicitate de documentație. Dacă utilizați Serviciul într-un mod care este în afara sau încalcă Documentația, atunci veți coopera cu Proprietarul pentru a obține eventuale relaxări de la reguli printr-o procedura convenită de comun acord.

2.3 Modificarile. Proprietarul își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica, suspenda sau întrerupe Serviciul (integral sau parțial) cu sau fără o notificare către dvs. Sunteți de acord că Proprietarul nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau față de terți pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului sau a oricărei părți a acestuia.

2.4 Fără asistență sau întreținere. Confirmați și sunteți de acord că Proprietarul nu va avea nicio obligație de a vă oferi asistență sau întreținere în legătură cu Serviciul în afara Documentatiei.

2.5 Proprietatea asupra continutului. Excluzând orice conținut de utilizator pe care îl puteți furniza (definit mai jos), recunoașteți că toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale și secretele comerciale din Serviciu și conținutul acestuia sunt deținute de Proprietar sau furnizorii/partenerii Proprietarului. Nici acești Termeni (și nici accesul dvs. la Serviciu) nu vă transferă niciun drept, titlu sau interes asupra acestor drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția drepturilor de acces limitat prevăzute în mod expres în Secțiunea Licență. Proprietarul și furnizorii/partenerii săi își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în acești Termeni. Nu există licențe implicite acordate în conformitate cu acești Termeni.

 

3. Continutul utilizatorului

3.1 Conținut utilizatorului. „Conținut utilizator” înseamnă orice informație și conținut pe care un utilizator îl trimite către, sau îl folosește cu Serviciul (de exemplu, conținut din profilul sau postările utilizatorului). Sunteți singurul responsabil pentru Conținutul dvs. de Utilizator. Vă asumați toate riscurile asociate cu utilizarea Conținutului dvs. de Utilizator, inclusiv orice dependență a altora de acuratețea, caracterul complet sau utilitatea lui, precum si orice divulgare a Conținutului dvs. de Utilizator care vă identifică personal. Prin prezenta declarați și garantați că Conținutul dvs. de Utilizator nu încalcă Politica noastră de utilizare acceptabilă (definită în secțiunea Politica de utilizare acceptabilă). Nu puteți sugera altor persoane că Conținutul dvs. de Utilizator este furnizat, sponsorizat sau aprobat de către Proprietar. Deoarece sunteți singur responsabil pentru Conținutul dvs. de Utilizator, vă puteți expune la răspundere dacă, de exemplu, Conținutul dvs. de Utilizator încalcă Politica de utilizare acceptabilă. Proprietarul nu este obligat să facă backup pentru niciun Conținut de Utilizator, iar Conținutul dvs. de Utilizator poate fi șters oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți singurul responsabil pentru crearea și menținerea propriilor copii de rezervă ale Conținutului dvs. de Utilizator, dacă doriți.

3.2 Licență. Prin prezenta acordați (și declarați și garantați că aveți dreptul de a acorda) Proprietarului o licență irevocabilă, neexclusivă, fără redevențe și plătită integral, la nivel mondial, pentru a reproduce, distribui, afișa public și executa, pregăti lucrări derivate ale, încorpora în alte lucrări și utilizează și exploatează altfel Conținutul dvs. de Utilizator și pentru a acorda sublicențe ale drepturilor menționate anterior, numai în scopul includerii Conținutului dvs. de Utilizator în Serviciu. Prin prezenta renunțați irevocabil (și sunteți de acord să renunțați) la orice pretenții și afirmații de drepturi morale sau atribuire cu privire la Conținutul dvs. de Utilizator.

3.3 Politica de utilizare acceptabilă. Următorii termeni constituie „Politica noastră de utilizare acceptabilă”:

(3.a) Sunteți de acord să nu utilizați Serviciul pentru a colecta, încărca, transmite, afișa sau distribui orice conținut de utilizator (i) care încalcă orice drept al unei terțe părți, inclusiv orice drept de autor, marcă comercială, brevet, secret comercial, drept moral , drept de confidențialitate, drept de publicitate sau orice altă proprietate intelectuală sau drept de proprietate; (ii) care este ilegală, hărțuitoare, abuzivă, delicioasă, amenințătoare, dăunătoare, invazivă a vieții private, vulgară, defăimătoare, falsă, înșelătoare intenționat, calomnioasă, pornografică, obscenă, evident ofensatoare, promovează rasismul, fanatismul, ura sau vătămarea de orice fel împotriva oricărui grup sau persoană sau care este în alt mod inacceptabilă; (iii) care dăunează minorilor în orice mod; sau (iv) care încalcă orice lege, regulament sau obligații sau restricții impuse de orice terță parte.

(3.b) În plus, sunteți de acord să nu: (i) încărcați, să transmiteți sau să distribuiți către sau prin intermediul Serviciului orice viruși de computer, viermi sau orice software destinat să deterioreze sau să modifice un sistem sau date de computer; (ii) trimite prin intermediul Serviciului reclame, materiale promoționale, nedorite sau neautorizate, poșta electronică, spam, scrisori în lanț, scheme piramidale sau orice altă formă de mesaje duplicate sau nesolicitate, indiferent dacă sunt comerciale sau de altă natură; (iii) utiliza Serviciul pentru a culege, colecta, colecta sau asambla informații sau date referitoare la alți utilizatori, inclusiv adrese de e-mail, fără consimțământul acestora; (iv) să interfereze, să perturbe sau să creeze o povară nejustificată asupra serverelor sau rețelelor conectate la site sau să încalce reglementările, politicile sau procedurile acestor rețele; (v) să încerce să obțină acces neautorizat la Serviciu (sau la alte sisteme sau rețele informatice conectate sau utilizate împreună cu Serviciul), fie prin extragerea parolelor sau prin orice alt mijloc; (vi) să hărțuiască sau să interfereze cu utilizarea Serviciului de către orice alt utilizator; sau (vi) să utilizezei software sau agenți automatizați sau scripturi pentru a produce mai multe conturi în Serviciu sau pentru a genera căutări automate, solicitări sau interogări către (sau pentru a elimina, culege sau mina datele) Serviciului (cu condiția, totuși, că acordăm în mod condiționat operatorilor motoarelor de căutare publice permisiunea revocabilă de a utiliza programe pentru a copia materiale din Serviciu în scopul exclusiv și în măsura necesară pentru crearea unor indici de căutare a materialelor disponibile publicului, dar nu copii sau arhive ale acestor materiale , sub rezerva parametrilor stabiliți în fișierul nostru robots.txt).

3.4 Constrângeri. Ne rezervăm dreptul (dar nu avem nicio obligație) de a revizui orice conținut al utilizatorului și de a investiga și / sau de a lua măsuri adecvate împotriva dumneavoastră, la propria discreție, dacă încălcați politica de utilizare acceptabilă sau orice altă dispoziție a acestor termeni sau creați în alt mod răspunderi legale pentru noi sau orice altă persoană. O astfel de acțiune poate include eliminarea sau modificarea conținutului dvs. de utilizator, închiderea contului dvs. în conformitate cu secțiunea și / sau raportarea către autorități pentru aplicarea legii.

3.5 Reacții. Dacă furnizați Proprietarului orice opinii sau sugestii cu privire la Serviciu („Reacții”), prin prezenta îi atribuiți Proprietarului toate drepturile referitoare la acestea și sunteți de acord că Proprietarul va avea dreptul să utilizeze și să exploateze pe deplin aceste informații în orice mod consideră adecvat. Proprietarul va trata orice Reactie pe care o furnizați ca fiind neconfidențială și neproprietară. Sunteți de acord că nu veți transmite Proprietarului nicio informație sau idei pe care le considerați confidențiale sau proprietare.

 

4. Despăgubire.

Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți Proprietarul (și angajații și agenții săi) nevinovați, inclusiv fata de costurile și onorariile avocaților, din cauza oricărei acuzații făcută de orice terță parte din cauza sau care decurge din (a) utilizarea de către dvs. a Site-ului , (b) încălcarea dvs. de către acești Termeni, (c) încălcarea legilor sau reglementărilor aplicabile sau (d) Conținutul dvs. de Utilizator. Sunteți de acord să nu soluționați nicio problemă fără acordul prealabil scris al Proprietarului. Proprietarul va depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica cu privire la orice astfel de reclamație, acțiune sau procedură, după ce a luat cunoștință de aceasta.

 

5. Linkuri și reclame ale terților; Alți utilizatori

5.1 Linkuri și anunțuri ale terților. Site-ul poate conține link-uri către site-uri și servicii terțe și / sau afișa reclame pentru terți (colectiv, „Linkuri și anunțuri ale terților”). Astfel de linkuri și reclame ale terților nu sunt sub controlul Proprietarului, iar Proprietarul nu este responsabil pentru niciun link sau reclame provenit de la terți. Proprietarul oferă acces la aceste link-uri și anunțuri ale terților numai ca o comoditate pentru dvs. și nu controlează, nu aprobă, nu monitorizează, nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la linkuri și anunțuri ale terților. Interactionati cu toate linkurile și anunțurile terților pe propriul risc și ar trebui să aplicați un nivel adecvat de prudență și discreție în acest sens. Când faceți clic pe oricare dintre linkurile și anunțurile terților, se aplică termenii și politicile aplicabile terților, inclusiv practicile de confidențialitate și colectare a datelor ale terților. Ar trebui să efectuați orice investigație pe care o considerați necesară sau adecvată înainte de a continua orice tranzacție în legătură cu astfel de linkuri și reclame ale unor terți.

5.2 Alți utilizatori. Fiecare Utilizator este singurul responsabil pentru orice conținut al acestuia. Deoarece nu controlăm conținutul utilizatorului, confirmați și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru niciun conținut al utilizatorului, indiferent dacă este furnizat de dvs. sau de către alții. Nu oferim garanții cu privire la acuratețea, moneda, adecvarea sau calitatea oricărui conținut de utilizator. Interacțiunile dvs. cu alți utilizatori sunt numai între dvs. și acești utilizatori. Sunteți de acord că Proprietarul nu va fi responsabil pentru pierderile sau daunele suferite ca urmare a unor astfel de interacțiuni. Dacă există o dispută între dvs. și orice Utilizator, nu avem obligația de a ne implica.

5.3 Exonerare. Prin prezenta, exonerați și achitați pentru totdeauna Proprietarul (și angajații, agenții, succesorii și cesionarii) și renunțați la orice dispută din trecut,prezentă șau viitoare, reclamație, controversă, cerere, drept, obligație, răspundere, acțiune de orice fel și natură (inclusiv vătămări personale, deces și daune materiale), care au apărut sau apar direct sau indirect din Serviciul sau care se referă direct sau indirect la Serviciu (inclusiv orice interacțiuni cu , sau actul sau omiterea altor utilizatori sau a oricăror linkuri și reclame de la terți). 

 

 6. Declinări de responsabilitate

SERVICIUL ESTE FURNIZAT PE „ASA-CUM-ESTE” ȘI „DUPĂ-CUM-ESTE-DISPONIBIL”, IAR PROPRIETARUL (ȘI FURNIZORII/PARTENERII NOSTRI) ÎȘI DECLINĂ EXPRES ORICE GARANȚIE DE UTILIZARE ȘI CONDIȚII DE ORICE TIP, FIE EXPRESE, IMPLICITE, SAU STATUTARE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE DE ADECVARE PENTRU UN SCOP PARTICULAR, EXACTITATE SAU NON-ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR. NOI (ȘI FURNIZORII/PARTENERII NOSTRI) NU OFERIM NICIO GARANȚIE CĂ SITE-UL VA ÎNDEPLINI CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ, CA VA FI DISPONIBIL FĂRĂ ÎNTRERUPERE SAU FĂRĂ ERORI, SAU VA FI EXACT, FIABIL, FĂRĂ VIRUȘI SAU ALTE CODURI NOCIVE, COMPLET, LEGAL, SAU SIGUR. DACĂ LEGEA APLICABILĂ NECESITĂ ORICE GARANȚIE CU PRIVIRE LA SITE, TOATE ACESTE GARANȚII SUNT LIMITATE ÎN DURATĂ LA NOUĂZECI (90) ZILE DE LA DATA PRIMEI UTILIZĂRI.

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE, AȘA CĂ EXCLUDEREA DE MAI SUS POATE NU VI SE APLICĂ. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT LIMITĂRI REFERITOARE LA CÂT POATE DURA O GARANȚIE IMPLICITĂ, AȘA CĂ LIMITAREA DE MAI SUS POATE NU VI SE APLICĂ.

 

7. Limitarea răspunderii

PÂNĂ ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, PROPRIETARUL (SAU FURNIZORII/PARTENERII NOSTRI) NU VA RĂSPUNDE NICI DUMNEAVOASTRĂ SAU NICIUNUI TERȚ PENTRU ORICE PIERDERE FINANCIARĂ, DE DATE, SAU ORICE DAUNE SPECIALE SAU PUNITIVE INDIRECTE SAU ACCIDENTALE, DATORATE ACESTOR TERMENI SAU AU LEGĂTURĂ CU ACEȘTI TERMENI SAU CU UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ, SAU INCAPABILITATEA DE UTILIZARE A SERVICIULUI, CHIAR DACĂ PROPRIETARUL A FOST AVIZAT DE POSIBILITATEA ACESTOR PIERDERI. ACCESUL ȘI UTILIZAREA SERVICIULUI SE FACE LA DISCREȚIA ȘI RISCUL DUMNEAVOASTRĂ ȘI VEȚI FI UNIC RESPONSABIL PENTRU ORICE AVARIE A DISPOZITIVULUI SAU CALCULATORULUI, SAU PIERDERE A DATELOR.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE RESPONSABILITATEA NOASTRĂ PENTRU ORICE PIERDERI CARE REZULTĂ DIN ACEST ACORD SAU LEGATE DE ACEST ACORD (DIN ORICE CAUZĂ ȘI INDIFERENT DE FORMA ACȚIUNII), VA FI ÎN ORICE CAZ LIMITATĂ LA UN MAXIM DE O SUTA RON. EXISTENȚA A MAI MULT DE O REVENDICARE NU VA MĂRI ACEASTA LIMITĂ. SUNTEȚI DE ACORD CA FURNIZORII/PARTENERII NOȘTRI NU VOR AVEA NICIO RĂSPUNDERE DE ORICE FEL CARE DECURGE SAU SE REFERĂ LA PREZENTUL ACORD.

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU DAUNE INCIDENTALE, AȘA CĂ LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICĂ.

 

8. Termen și reziliere. 

Sub rezerva acestei secțiuni, acești termeni vor rămâne în vigoare și efect în timp ce utilizați site-ul. Putem suspenda sau anula drepturile dumneavoastră de utilizare a Serviciului (inclusiv Contul dvs.) în orice moment, din orice motiv, la discreția noastră exclusivă, inclusiv pentru orice utilizare a Serviciului cu încălcarea acestor Condiții. La încetarea drepturilor dvs. în conformitate cu acești Termeni, contul dvs. și dreptul de a accesa și utiliza Serviciul se vor înceta imediat. Înțelegeți că orice reziliere a contului dvs. poate implica ștergerea conținutului dvs. de utilizator asociat contului dvs. din bazele noastre de date live. Proprietarul nu va avea nicio răspundere față de dvs. pentru orice reziliere a drepturilor dvs. în conformitate cu acești Termeni, inclusiv pentru rezilierea contului dvs. sau ștergerea conținutului dvs. de utilizator. Chiar și după ce drepturile dvs. în temeiul acestor Termeni sunt reziliați, următoarele dispoziții ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare: Secțiunile despre drepturile de autor si proprietate asupra Conținutului de Utilizator. Excluzând orice Conținut de Utilizator pe care îl puteți furniza (definit mai jos), recunoașteți că toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale și secretele comerciale din Serviciu și conținutul acestuia sunt deținute de Proprietar sau furnizorii/partenerii Proprietarului. Nici acești Termeni (nici accesul dvs. la Serviciu) nu vă transferă niciunui drept, titlu sau interes sau drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția drepturilor de acces limitat prevăzute în mod expres în Secțiunea 2.1. Proprietarul și furnizorii/partenerii săi își rezervă toate drepturile care nu au fost acordate în acești Termeni. 

 

 9. Politica privind drepturile de autor.

Proprietarul respectă proprietatea intelectuală și solicită ca utilizatorii Serviciului nostru să facă același lucru. În legătură cu Serviciul nostru, am adoptat și implementat o politică ce respectă legea drepturilor de autor care prevede eliminarea oricăror materiale care încalcă drepturile și interzicerea, în circumstanțe adecvate, accesului utilizatorilor Serviciului nostru online care încalcă repetat drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturi de autor. Dacă credeți că unul dintre utilizatorii noștri încalcă ilegal drepturile de autor dintr-o operă, prin utilizarea Serviciului nostru, și doriți eliminarea materialului presupus a încălca aceste drepturi, trimiteți următoarele informații sub forma unei notificări scrise către personalul nostru care se ocupă cu drepturile de autor:

  1. semnătura dvs. fizică sau electronică;

  2. identificarea operei protejate prin drepturi de autor despre care susțineți că ați fost încălcată;

  3. identificarea materialului din serviciile noastre pe care pretindeți că încalcă și pe care ne solicitați să îl eliminăm;

  4. suficiente informații pentru a ne permite să localizăm un astfel de material;

  5. adresa dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail;

  6. o declarație conform căreia sunteți de bună credință si că utilizarea materialului inacceptabil nu este autorizată de către proprietarul drepturilor de autor, agentul acestuia sau conform legii; și

  7. o declarație conform căreia informațiile din notificare sunt corecte și, sub pedeapsa sperjurului, că sunteți fie proprietarul drepturilor de autor presupuse a fi încălcate, fie că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor.

Vă rugăm să rețineți că orice denaturare a faptelor materiale (fals) într-o notificare scrisă implica automat partea reclamantă în răspunderea pentru orice daune, costuri și onorarii de avocat suportate de noi în legătură cu notificarea scrisă și acuzația de încălcare a drepturilor de autor.

 

10. Generalități

10.1 Modificări. Acești Termeni sunt supuși revizuirii ocazionale și, dacă facem modificări substanțiale, vă putem notifica prin trimiterea unui e-mail la ultima adresă de e-mail pe care ne-ați furnizat-o (dacă există) și / sau prin postarea în mod vizibil a unei notificări a modificărilor din Serviciul nostru. Sunteți responsabil pentru furnizarea celei mai recente adrese de e-mail. În cazul în care ultima adresă de e-mail pe care ne-ați furnizat-o nu este validă sau, din orice motiv, nu este capabilă să vă transmită notificarea descrisă mai sus, expedierea noastră de e-mail care conține o astfel de notificare va constitui totuși o notificare efectivă a modificărilor descrise în aviz. Orice modificare a acestor Condiții va intra în vigoare mai devreme de treizeci (30) de zile calendaristice de la trimiterea unei notificări prin e-mail către dvs. (dacă este cazul) sau treizeci (30) de zile calendaristice de la publicarea notificării modificărilor pe Serviciu. Aceste modificări vor intra în vigoare imediat pentru noii utilizatori ai Serviciului nostru. Utilizarea continuă a Serviciului nostru după notificarea unor astfel de modificări va indica confirmarea dvs. pentru aceste modificări și acordul de a fi obligat de termenii și condițiile acestor modificări.

 10.2 Soluționare a litigiilor. Vă rugăm să citiți cu atenție acest Acord de arbitraj. Face parte din contractul dvs. cu Proprietarul și vă afectează drepturile. Acesta conține proceduri pentru ARBITRAJUL OBLIGATORIU ȘI RENUNȚAREA LA ACȚIUNEA ÎN INSTANȚĂ.

(2.a) Aplicabilitatea acordului de arbitraj. Toate reclamațiile și disputele (cu excepția cererilor de despăgubire sau alte măsuri echitabile, astfel cum sunt prezentate mai jos) în legătură cu Termenii sau utilizarea oricărui produs sau serviciu furnizat de Proprietar care nu poate fi soluționat în mod informal se soluționează prin arbitraj individual, în condițiile prezentului acord de arbitraj. Prezentul Acord de arbitraj se aplică dumneavoastră și Proprietarului, precum și oricărei filiale, afiliați, agenți, angajați, precum și tuturor utilizatorilor autorizați sau neautorizați sau beneficiari ai serviciilor sau bunurilor furnizate în conformitate cu Termenii.

(2.b) Obligatia de notificare și soluționarea informală a litigiilor. Înainte ca oricare dintre părți să poată solicita arbitrajul, partea trebuie mai întâi să trimită celeilalte părți o Notificare scrisă de dispută („Notificare”) care să descrie natura și baza cererii sau litigiului, precum și scutirea solicitată. O notificare către Proprietar trebuie trimisă la adresa specificată în secțiunea „Informații de contact” de mai jos. După primirea notificării, dvs. și Proprietarul puteți încerca să rezolvați cererea sau disputa în mod informal. Dacă dumneavoastră și Proprietarul nu rezolvați revendicarea sau disputa în termen de treizeci (30) de zile de la primirea notificării, oricare dintre părți poate începe o procedură de arbitraj. Suma oricărei oferte de soluționare făcută de orice parte nu poate fi dezvăluită arbitrului decât după ce arbitrul a stabilit suma hotărârii, dacă este cazul, la care oricare dintre părți are dreptul.

10.3 Legea aplicabilă și jurisdicția. Acești Termeni și orice litigiu privind punerea în aplicare, interpretarea și validitatea acestui acord sunt supuse legii, jurisdicției statului și jurisdicției exclusive a instanțelor în care Proprietarul își are sediul social. O excepție de la această regulă se aplică în cazurile în care legea prevede un singur loc de jurisdicție pentru consumatori.

10.4 Soluționarea online a litigiilor pentru consumatori. Consumatorul rezident în Europa trebuie să fie conștient de faptul că Comisia Europeană a creat o platformă online pentru soluționarea alternativă a litigiilor care prevede o metodă extrajudiciară de soluționare a oricărui litigiu legat de contractele de vânzare online și de servicii care rezultă din acesta. În consecință, dacă sunteți un consumator european, puteți utiliza o astfel de platformă pentru soluționarea oricărui litigiu care rezultă din contractul online încheiat cu Proprietarul. Proprietarul este disponibil pentru orice întrebări prin adresa de e-mail postată sub informațiile Proprietarului din acest document.

10.5 Export. Serviciul poate fi supus legilor Uniunii Europene privind controlul exporturilor și poate fi supus reglementărilor de export sau import în alte țări. Sunteți de acord să nu exportați, sau să transferați, direct sau indirect, orice date tehnice achiziționate de la Proprietar sau orice produse care utilizează aceste date, încălcând legile sau reglementările Uniunii Europene privind exportul.

10.6 Comunicații electronice. Comunicările dintre dvs. și Proprietar utilizează mijloace electronice, indiferent dacă utilizați Serviciul sau ne trimiteți e-mailuri, sau dacă Proprietarul postează notificări în Serviciu sau comunică cu dvs. prin e-mail. În scopuri contractuale, dvs. (a) consimțiți să primiți comunicări de la Proprietar într-o formă electronică; și (b) sunt de acord că toți termenii și condițiile, acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care Proprietarul vi le oferă în mod electronic îndeplinesc orice cerință legală pe care astfel de comunicări ar îndeplini-o dacă ar fi într-o scrisă tipărită. Cele de mai sus nu afectează drepturile dvs. legale.

10.7 Termeni generali. Acești Termeni constituie întregul acord între dvs. și noi cu privire la utilizarea Serviciului. Neexercitarea sau aplicarea oricărui drept sau prevedere a acestor Termeni nu va acționa ca o renunțare la acest drept sau prevedere. Titlurile secțiunilor din acești Termeni sunt doar pentru comoditate și nu au niciun efect legal sau contractual. Cuvântul „inclusiv” înseamnă „inclusiv fără limitare”. În cazul în care orice dispoziție a acestor Termeni este, din orice motiv, considerată nevalidă sau inaplicabilă, celelalte prevederi ale acestor Termeni nu vor fi afectate, iar dispoziția nevalidă sau inaplicabilă va fi considerată modificată astfel încât să fie valabilă și aplicabilă în limita maximă permisă prin lege. Relația dvs. cu Proprietarul este cea a unui contractor independent și niciuna dintre părți nu este agent sau partener al celeilalte. Acești Termeni, precum și drepturile și obligațiile dvs. din prezentul document, nu pot fi atribuite, subcontractate, delegate sau transferate în alt mod de către dvs. fără acordul prealabil scris al Proprietarului, iar orice încercare de atribuire, subcontractare, delegare sau transfer cu încălcarea celor menționate anterior va fi nulă și nul. Proprietarul poate cesiona în mod liber acești Termeni. Termenii și condițiile stabilite în acești Termeni vor fi obligatorii pentru cesionari.

10.8 Informații privind drepturile de autor / mărci comerciale. Drepturi de autor aparțin Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. Toate mărcile comerciale, siglele și mărcile de servicii („Mărci”) afișate pe Site sunt proprietatea noastră sau proprietatea altor terțe părți. Nu aveți voie să utilizați aceste mărci fără consimțământul nostru scris prealabil sau acordul unei terțe părți care poate deține mărcile.

10.9 Separabilitate. În cazul în care o prevedere a acestor Termeni este nevalidă sau inaplicabilă, clauza respectivă va fi eliminată, iar dispozițiile rămase nu vor fi afectate și vor rămâne în vigoare.

10.10 Informații de contact:

Adresa:

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova
Str. Petru Rareş nr. 2
Craiova, Dolj, 200349
Tel: +40351 443 500
Email: dga@umfcv.ro

 

11. Definiții și referințe legale

Termeni și condiții (sau Termeni)
Acești Termeni și condiții, care constituie un acord legal obligatoriu între Utilizator și Proprietar.

Serviciu
Serviciile oferite de proprietar utilizatorului prin intermediul acestui site.

Utilizator
Persoana fizică sau juridică care folosește Produsele sau Serviciile furnizate de Proprietar.

 

Actualizat la 30.09.2022, 10:18