Comisia de Etica şi deontologie universitară

Comisia de Etica şi deontologie universitară

Comisia de Etica şi deontologie universitară

 

Pre;edinte:  Conf.univ.dr. Donoiu Ionut

Membri:      Prof.univ.dr. Scrieciu Monica

                   Conf.univ.dr. Bejenaru Ludovic

                   Sef lucr.dr. Balasoiu Andrei

                   Sef lucr.dr. Cara Monica

                   Stud. Tugmeanu Andreea Oana

                   Stud. Teodorescu  Daniela Teodora

Secretar tehnic: Cons. jr.  Cristea Cosmin Florian

Actualizat la 12.04.2024, 13:35