Despre serviciile medicale ale UMF Craiova

Despre serviciile medicale ale UMF Craiova

Având în vedere intensa dezvoltare a bazei materiale a UMF Craiova din ultimii ani, Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova a hotărât să vină în întîmpinarea pacienţilor, prin înfiinţarea Centrului de Diagnostic şi Tratament din cadrul instituţiei, oferindu-le astfel posibilitatea de avea acces la investigaţii de înaltă performanţă pentru facilitarea diagnosticării corecte dar şi oferirea de consultaţii şi eventual tratament de către personalităţi medicale în diverse specialităţi medicale.

 

 

Centrul de Diagnostic şi Tratament are în componenţă următoarele departamente şi laboratoare:

  • Laboratorul de Imunohistochimie
  • Laboratorul de Imunologie
  • Laboratorul de Genetică moleculară
  • Laboratorul de Neurofiziologie
  • Departamentul de Gastroenterologie
  • Departamentul de Medicină dentară

 

În prezent accesul pacienţilor la serviciile oferite se face pe baza plăţii integrale a serviciilor, dar se fac demersuri pentru încheierea de contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în special pentru serviciile Departamentului de Medicină dentară.

 

Actualizat la 03.01.2023, 14:45