Etape

Etape

0 luni

Stabilirea planului de lucru
 •   0 EUR
 • Obiective
  În această etapă se vor elabora protocoalele de lucru pentru selectarea şi includerea pacienţilor
 • Activități
  Va fi efectuat un amplu studiu bibliografic a datelor ştiinţifice legate de identificarea și diagnosticarea manifestărilor neurologice la pacientul oncologic. Va fi solicitat acordul Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară şiŞtiinţifică a UMF Craiova, fiind înaintat proiectul, formularul de informare şi modelul consimţământului informat

0 luni

Includerea subiecţilor in studiu şi colectarea probelor
 •   0 EUR
 • Obiective
  Se vor constitui 2 loturi de studiu (pornind de la criterii clare de includere şi excludere): lotul de pacienți cu cancer şi lotul control format din subiecți fără afecțiuni cronice
 • Activități
  Evaluarea clinică şi imagistică a pacienţilor va fi făcută în cadrul Departamentului de Neurologie și Departamentului de Oncologie, UMF Craiova și Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova, Craiova. Diagnosticul pacienţilor cu cancer se va face pe proceduri standard de diagnostic. Toate cazurile vor fi analizate și confirmate anatomopatologic. Vor fi colectate date demografice (ex. vârstă, sex, etnie, regiune) și informații clinice şi paraclinice (ex. localizare, tip histopatologic, grad de diferenţiere etc.). Vor fi colectate probe de sânge de la toți subiecții incluși în studiu, după informarea acestora și obținerea consimțământului informat

0 luni

Elaborarea unui algoritm de diagnostic al pacientului oncologic cu manifestări neurologice.
 •   0 EUR
 • Obiective
  Elaborarea unui algoritm de diagnostic al pacientului cu metastaze cerebrale.
 • Activități
  pacienților li se vor recolta probe de sânge pentru efectuarea hemoleucogramei, glicemiei, creatininei, ureei, GOT, GPT, ionograma serica, electroforeza proteinelor, fosfataza alcalina, VSH. Examinarea neuroimagistică: ca primă investigație neuroimagistică vom efectua CT craniu nativ/contrast, apoi dacă vor fi evidențiate leziuni sugestive pentru determinării secundare (localizare periferică, leziuni hipodense, formă rotundă, captare inelară cu edem perilezional important și leziunile multiple). Se va efectua RMN craniu nativ și postcontrast cu evidențierea leziunilor hipodense T1, ușor hiperdense T2. În cazuri atent selecționate vom folosi un protocol cu doză dublă de Gadolinium și imagini achiziționate tardiv (30-40 minute) se poate crește rata de detecție a metastazelor mici. De asemenea vom efectua RMN craniu în cazul pacienților cu simptomatologie neurologică dar exemenul CT craniu nu a evidențiat leziuni cu aspect de determinări secudare, investigația RMN craniu fiind superioară examenului CT în detectarea metastazelor cerebrale foarte mici, de fosă posterioară și cu localizare periferică în apropierea structurilor osoase. Vom folosi investigația RMN cu contrast pentru diagnosticarea metastazelor leptomeningeale (carcinomatoza meningeală, limfomatoză meningeală).

0 luni

Analiza biostatistică a datelor şi valorificarea rezultatelor
 •   0 EUR
 • Obiective
  Se vor realiza corelaţii şi asocieri între parametrii studiaţi şi rezultatele investigaţiilor genetice, cu stabilirea celor semnificative statistic, folosindu-se diferite programe (SPSS, MIDAS – pentru evaluarea dezechilibrului de linkage) şi teste statistice( χ²–, odds ratio şiintervale de încredere 95% CI).
Actualizat la 08.09.2021, 18:56