Explorarea sistemului biologic integrativ implicat în efortul muscular maximal

Explorarea sistemului biologic integrativ implicat în efortul muscular maximal

EMGM

Autoritate contractantă: CNMP


Prin această cercetare pluridisciplinară se va urmări răspunsul întregului sistem biologic implicat direct sau indirect în efortul fizic maximal până la epuizare. Se vor studia mecanismele detaliate ale instalării oboselii la nivelul sistemului nervos motor central şi periferic şi a sistemului muscular precum şi efectele produse de instalarea oboselii asupra restului sistemului nervos, a sistemului cardiac, vascular, respirator şi endocrino-metabolic atât la oameni sănătoşi cât şi în diverse patologii. Se vor constitui loturi de studiu în funcţie de: starea de sănătate, vârstă, sex, profesie, ramura sportivă practicată, grupele musculare studiate, tipul de patologie neurologică. Cercetările vor face o explorare completă, în timpul contracţiei maximale voluntare până la epuizare. Se vor înregistra: • Activitatea electrică cerebrală va fi explorată prin EEG cu mapping şi analiză de coerenţă şi fază • potenţialele evocate descendente motorii produse prin excitarea magnetică a cortexului motor corespunzător muşchilor cercetaţi • viteza de conducere pe nervii motori ai regiunii cercetate • potenţiale evocate ascendente somestezice prin excitarea senzitivă nociceptivă a teritoriilor cutanate de deasupra muşchiului investigat • timpul de reacţie şi frecvenţa de fuziune a stimulilor luminoşi • EMG globală (EMGS) înregistrată pe 2 canale din acelaşi muşchi • mecanograma izometrică, fonomiograma, temperatura şi tremurăturile muşchiului în activitate • modificări vasculare locale prin reografie, laser doppler, eco doppler, pletismografie • Activitatea sistemului cardiovascular prin EKG, tensiune arterială măsurată continuu, sfigmogramă • Activitatea sistemului respirator prin pneumogramă şi analize de gaze. Rezultatele acestor înregistrări vor fi analizate şi interpretate. Pentru explorările complexe ca EMGS, EEG, potenţiale evocate se folosesc aplicaţii specializate pentru calculator. Pentru analiza EMGS pe 2-4 canale, mecanogramei şi fonomiogramei vom realiza un program de analiză şi prelucrare computerizată original. Prin acest program în mod automat evoluţia în timpul contracţiei a fiecărui parametru electrofiziologic de timp sau de frecvenţă, mecanic sau fonic se reduce la o dreaptă de regresie cu valoarea interceptului, a pantei (slope) şi a modificării procentuale produsă de oboseală (Pragul de epuizare totală PET). Apoi valorilor intercepturilor, pantelor, PET-urilor li se vor calcula mediile, deviaţiile standard şi coeficientul % de variaţie pentru întregul tot de subiecţi studiat, calculându-se apoi asigurările statistice între loturi. Vom dezvolta explorarea electrofiziologică a muşchiului în activitate prin calcule de coerenţă şi de defazaj între canalele EMGS. Se va realiza mappingul de amplitudine şi de frecvenţă a EMGS de pe toată suprafaţa muşchiului (lor) în activitate. Înregistrările EEG vor fi explorate prin programe dedicate care includ şi coerenţă, fazaj, etc. pe lângă mapping-ul „clasic” de frecvenţă şi de amplitudine. Potenţialele evocate descendente (motorii) şi ascendente (somestezice), viteza de conducere pe nervi, plăci motorii, pragurile de fuziune, timpii de reacţie, ca şi manifestările cardiace, vasculare, locale şi generale, respiratorii etc., vor fi măsurate minuţios (amplitudine, durată, suprafaţă, latenţă, bruscheţe ş.a.) prelucrate statistic şi expuse grafic evoluţiile. Pentru integrarea tuturor sistemelor într-un tot unitar biologic se vor calcula coeficienţii de corelaţie „r” prin formula lui Pearson ş.a., între absolut toate valorile tuturor parametrilor obţinuţi la nivelul muşchiului, sistemului nervos, cardio-vascular, respirator, endocrino-metabolic etc. Cercetarea are atât un înalt nivel teoretic fundamental prin indici sintetici, originali care caracterizează cifric, precis, diversele proprietăţi şi performanţe ale multor categorii de subiecţi sănătoşi sau bolnavi, dar şi o aplicabilitate directă, imediată în ergonomie, fiziologia muncii şi sportului, medicină sportivă, neurologie, endocrinologie şi boli metabolice, medicină internă, reumatologie, psihiatrie şi chiar psihologie experimentală şi îndrumare profesională.
...
  • Fonduri
  • An : 2008
  • Sumă : 2000000  RON
Actualizat la 29.03.2023, 09:20