Aparatura stiintifica si experimente de bord si la sol pentru monitorizarea oboselii neuromusculare a pilotilor in efort dinamic

Aparatura stiintifica si experimente de bord si la sol pentru monitorizarea oboselii neuromusculare a pilotilor in efort dinamic

AEXON

Autoritate contractantă: CNMP


Proiectul AEXON are ca scop (i) Dezvoltarea de aparaturã si experimente de bord si la sol, de monitorizare cantitativã neinvazivã a oboselii neuromusculare ON, ca mecanism integrativ de adaptare a organismului uman, prin electromiograma de suprafaþã SEMG si prin mecanomiogramã MMG în conditii de efort dinamic, folosind o nouã abordare conceptualã si tehnici de mãsurare si matematice avansate (Wavelet, transformata Hilbert-Huang, Raa) precum ºsi validarea ei experimentalã pentru o secventã standard de miscãri specificã pilotajului unui avion, pe subiecþi sãnãtosi în laborator si în conditii de efort real, precum si pe piloti, în laborator si în avion la sol si în zbor; (ii) Cresterea vizibilitãtii cercetãrii stiintifice românesti. Proiectul foloseste o ipotezã demonstratã prin cercetãri validate international, ale directorului de proiect – consistenta SEMG si MMG în monitorizarea oboselii neuromusculare -, care au confirmat viabilitatea conceptului si metodei în efortul isometric si dinamic si propune o metodã nouã si aparaturã, care rezolvã probleme rãmase neabordate în explorarea efortului dinamic. Proiectul este relevant prin (i) noutatea sa în domeniul analizei si monitorizãrii performantei umane neuromusculare în efort dinamic; (ii) fundamentarea pe cercetãri si tehnici de ultimã orã validate international; (iii) aplicativitatea metodei în monitorizarea ON în aeronauticã si aplicatii spatiale (iv) crearea unei baze metodologice si cantitative pentru modelarea computerizatã a proceselor neuronale si musculare legate de instalarea si evolutia ON, ca mecanism integrativ de adaptare, pentru întelegerea mecanismelor ON ca strategie si stabilirea unei referinþe pentru discriminarea între oboseala fiziologicã si patologicã; (v) intensificarea cercetãrii medicale în domeniul neurostiintelor si al psihologiei efortului, cu implicatii în modernizarea serviciilor medicale pe platforme spatiale pentru promovarea sãnãtãtii si prevenirea bolilor profesionale, în dinamizarea aplicãrii si diseminãrii rezultatelor cercetãrii medicale. Proiectul se desfãsoarã pe o duratã de 34 luni, într-un consortiu format din trei parteneri, (i) Universitatea de Medicinã si Farmacie din Craiova UMFCV – coordonator, cu experientã în studiul oboselii neuro-musculare, (ii) Centrul de Cercetãri si Încercãri În Zbor Craiova CCIZ, cu experienþã în explorarea funcþionalã în aer si la sol a pilotilor, (iii) Societatea Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Producþie de Echipamanete si Instalatii de Automatizãri IPAC, cu experientã în realizarea standurilor complexe de testare, toate având resursele manageriale si umane de calificare înaltã, cu vizibilitate internationalã, esentiale pentru a-l duce la succes în condiþiile finantãrii solicitate. Rezultatele asteptate prin folosirea metodei propuse si a demonstratorului structurat prin aparatura stiintifica specifica in cadrul experimentelor de bord si la sol vor contribui la (i)micsorarea riscului pilotilor si personalului în misiune, (ii) depistarea stãrii de epuizare neuromotorie si reducerea costurilor pregãtirii lor prin obiectivizarea stãrii sistemului neuromuscular în dinamica exercitiului.
...
  • Contact
  • Disciplina de Informatica Medicala - UMF Craiova
  • medinf@umfcv.ro
  • Corespondenta pentru grantul AEXON
  • aexon@umfcv.ro
  • Fonduri
  • An : 2008
  • Data de la care : 01.10.2008
  • Data până la care : 01.08.2011
  • Sumă : 1995000  RON
Actualizat la 29.03.2023, 09:14