Bazele celulare si moleculare ale influentei modificarilor peretelui tubului seminifer asupra fenomenului de imbatranire la nivelul testiculului – studiul la om experimental

Bazele celulare si moleculare ale influentei modificarilor peretelui tubului seminifer asupra fenomenului de imbatranire la nivelul testiculului – studiul la om experimental

FIBROTESTIS

Autoritate contractantă: CNMP


Îmbãtrânirea testiculului este un proces fiziologic normal care evolueazã treptat o datã cu înaintarea în vârstã. Cauzele involutiei testiculare sunt probabil multiple si sunt legate de îmbãtrânirea tesuturilor somatice. Modificãrile produse de îmbãtrânire la nivelul organelor corpului uman au fost studiate amãnuntit în anii 50-60. Testiculul a fãcut exceptie, din motive necunoscute, fiind neglijat, chiar si studiile la animalul de experientã fiind rare. Numãrul studiilor legate de modificãrile morfologice ale testiculului la senescentã a fost foarte mic, iar preocuparea predominantã a fost evaluarea modificãrilor epiteliului seminal. În literatura de specialitate din tara noastrã acest subiect nu a fost abordat pânã la ora actualã. Scopul principal al proiectului constã în încercarea, pentru prima oarã în tara noastrã, de descifrare a mecanismelor prin care componentele mezenchimale de sustinere a structurilor celulare functionale participã la procesul de îmbãtrânire a tesuturilor umane luând ca model structurile din componenta peretelui tubului seminifer care sustin unul din epiteliile nobile ale organismului uman. Cele douã obiective majore ale proiectului sunt: - identificarea posibilelor influente pe care modificãrile diferitelor componente ale peretelui tubului seminifer le pot avea asupra procesului de îmbãtrânire a parenchimului testicular si în special a epiteliului nobil seminal - conceperea si elaborarea unui sistem care sã permitã conservarea tesutului testicular între momentul recoltãrii si cel al prelucrãrii în vederea investigãrii ultrastructurale. Aceste obiective vor fi realizate cu ajutorul a douã studii morfologice complexe, histologice si ultrastructurale al componentelor peretelui tubului seminifer (membranã bazalã, lamina propria si capilarele intramurale): la om si la animalul de experientã. Evaluarea morfologicã se va desfãsura în trei directii: evaluarea calitativã histologicã (folosind coloratii speciale si marcaj imunohistochimic), evaluarea calitativã ultrastructuralã si evaluarea morfometricã. Proiectul se întinde pe 36 de luni si cuprinde patru etape de derulare: etapa I (2007) Stabilirea protocoalelor de lucru; etapa a II-a (2008) Analiza morfologicã a modificãrilor peretelui tubului seminifer la om in functie de vârstã; etapa a III-a (2009) Analiza morfologicã (histologicã si ultrastructuralã) a modificãrilor peretelui tubului seminifer la animal in functie de vârstã; Etapa a IV-a (2010) Analiza comparativã la om si animal a modificarilor peretelui tubului seminifer in functie de vârstã. Vor fi derulate trei tipuri de activitãti: activitãti de cercetare dezvoltare de tip A.1.1. (formularea si verificarea de ipoteze) care sunt si preponderente, activitãti de cercetare dezvoltare de tip A.2 (Cercetare Industriala) si activitãti suport de tip B.2 (diseminarea pe scarã largã prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor) Consortiul este format din 7 parteneri: 2 institutii de învãtãmânt superior medical, 2 institute nationale de cercetãri medicale, o unitate medicalã clinicã, o institutie de învãtãmânt superior economic si o institutie privatã de cercetare medicalã Rezultatele scontate constau în identificarea modificãrilor degenerative ale componentelor peretelui tubului seminifer care influenteazã fenomenul de atrofie a epiteliului seminal si în realizarea sistemului de crioconservare a tesutului testicular. Valorificarea rezultatelor va cuprinde: comunicari la manifestari stiintifice interne si internationale, publicarea de articole in reviste de specialitate din tara si strainatate si a unei monografii, organizarea unui curs postuniversitar de perfectionare si a unui simpozion, formarea de tineri cercetatori dintre medicii si studentii participanti la program, initierea unor noi programe de cercetare plecand de la rezultatele acestui proiect si perfectionarea sistemului de pregatire postuniversitara, cu alinierea lui la standardele internationale.
...
  • Contact
  • Iancu Emil Pleşea
  • pie1956@yahoo.com
  • Fonduri
  • An : 2007
  • Data de la care : 18.09.2007
  • Data până la care : 31.08.2010
  • Sumă : 2025000  RON
Actualizat la 29.03.2023, 09:19