Implementarea unor metode moderne de predare/ învăţare/ evaluare (software) în fiziopatologia practică

Implementarea unor metode moderne de predare/ învăţare/ evaluare (software) în fiziopatologia practică

Grant POSDRU cofinantat din FSE

Autoritate contractantă: AMPOSDRU


Proiectul intitulat "Implementarea unor metode moderne de predare/ învăţare/ evaluare (software) în fiziopatologia practică", cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, vizeaza dezvoltarea resursei umane prin cresterea calitatii pregatirii profesionale a studentilor si cadrelor didactice implicate in procesul educational in domeniul fiziopatologiei. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice axei prioritare 1 - "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere", domeniul major de interventie 1.2. - "Calitate in invatamantul superior". Obiective specifice: restructurarea, modernizarea si imbunatatirea programei de studiu in domeniul fiziopatologiei practice. Obiective orizontale: egalitate de sanse, inovare si TIC Scopul proiectului: elaborarea si implementarea unui software pentru 15 lucrari practice de fiziopatologie si procesul de evaluare a studentilor in vederea restructurarii si modernizarii programei de studiu in acest domeniu, pentru imbunatatirea proceselor si activitatilor educationale si a transparentei evaluarii in fiziopatologie. Grup tinta: studenti in medicina, anul III de studiu Durata de implementare a proiectului: 12 luni Finantare: nerambursabila, din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
...
  • Contact
  • GAMAN Amelia Maria
  • gamanamelia@yahoo.com
  • Fonduri
  • An : 2009
  • Data de la care : 01.04.2009
  • Data până la care : 31.03.2010
  • Sumă : 232260  RON
Actualizat la 29.03.2023, 09:22