NANOSTRUCTURI BIOACTIVE PENTRU STRATEGII TERAPEUTICE INOVATOARE

NANOSTRUCTURI BIOACTIVE PENTRU STRATEGII TERAPEUTICE INOVATOARE

45PCCDI

Autoritate contractantă: UEFISCDI

Proiect complex care va fi realizat de consorțiul: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea de Medicină și Farmacie din București și Institutul de Biologie &#5


RO Proiectul "Nanostructuri bioactive pentru strategii terapeutice inovatoare" este un proiect complex care va fi realizat de consorțiul: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (UMF-CV), Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB), Universitatea de Medicină și Farmacie din București (UMF-B) și Institutul de Biologie și Patologie Celulară - București (IBPC). Proiectul se încadrează în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, abordând un domeniul de mare ineres științific la nivel mondial, ”eco-nanotehnologiile și materialele avansate”, cu implicații majore în medicină. Proiectul își propune să sintetizeze, să testeze (pe culturi microbiene cu germeni de referință, pe culturi de celule umane si pe animale de laborator), efectele nanoparticule metalice (Ag) si metal-oxidice (ZnO, CuO, Fe3O4), ne/functionalizate cu molecule biologic active de sinteza si izolate din surse naturale, în vederea realizării unor materialelor nanostructurate bioactive. Institutiile de cercetare au roluri complementare: - UPB va sintetiza și caracteriza fizico-chimic tipurile de nanoparticule; - UMF-CV va evalua efectele antibacteriene pe medii de cultură cu germeni de referință; va evalua efectele toxice potențiale ale nanoparticulelor; va identifica modificările metabolice induse de nanoparticule, distributia, eliminarea si remanența nanaoparticulelor în celule și organe; - UMF-B va testa eficiența nanoparticulelor și pansamentelor nanostructurate pe arsuri tegumentre produse la animale; - IBPC va evalua efectele nanoparticulelor (ne)funcționalizate în culturi de celule (keratinocite și fibroblaste umane). Proiectul Consorțiului este structurat într-o succesiune logică de etape si activitați, asumate de toți partenerii. Implementare proiectului va duce la realizarea integrală a ”indicatorilor de rezultat”: 16 noi locuri de munca, depunerea a 3 cereri de brevete, publicarea a 10 articole ISI; realizarea a minim 3 tipuri de pansamente nanostructurate. EN The project "Bioactive nanostructures for innovating therapeutical strategies" is a complex project that will be performed by the consortium: University of Medicine and Pharmacy of Craiova (UMF-CV), Politehnica University of Bucharest (UPB), University of Medicine and Pharmacy of Bucharest (UMF-B) and the Institute of Cellular Biology and Pathology - Bucharest (IBPC). The project is included in the National Research, Development and Innovation Strategy 2014-2020, approaching an area of great scientific interest at worldwide level, ”advanced eco-nanotechnologies and materials”, with major implications in medicine. The project proposes to synthesize, test (on microbial cultures with reference germs, on human cells and on laboratory animals), the metallic non-particle (Ag) and metal-oxydic (ZnO, CuO, Fe3O4) effects, non/functionalized with biologically synthesis active molecules and isolated from natural sources, in order to obtain bioactive nanostructured materials. The research institutions will play complementary parts: -UPB will perform a physical-chemical synthesis and characterization of the nanoparticle types; -UMF-CV will evaluate the anti-microbial effects on culture environments with reference germs; it will evaluate the potential toxic effects of the nanoparticles; it will identify the metabolic changes induced by nanoparticles, the distribution, release and permanence of the nanoparticles in cells and organs; -UMF-B will test the efficiency of nanoparticles and nanostructured bandages on skin burns in animals; -IBPC will evaluate the (non)functionalized nanoparticle effects in cell cultures (human keratinocytes and fibroblasts). The project is structured in a logical order of stages and activities, performed by all partners. The project implementation will lead to the complete performance of the ”result indicators”: 16 new work places, request for 3 new scientific licences, publishing of 10 ISI papers; creating at least 3 types of nanostructured bandages.
...
  • Contact
  • Prof. Univ. Dr. Laurentiu Mogoanta
  • laurentiu_mogoanta@yahoo.com
  • Fonduri
  • An : 2018
  • Data de la care : 16.04.2018
  • Data până la care : 31.05.2021
  • Sumă : 480000  EUR
Actualizat la 29.03.2023, 09:50