Obezitatea ca factor de risc pentru bolile cerebrovasculare:biomarkeri și translaționarea spre modele animale pentru dezvoltarea de noi terapii

Obezitatea ca factor de risc pentru bolile cerebrovasculare:biomarkeri și translaționarea spre modele animale pentru dezvoltarea de noi terapii

41 TE

Autoritate contractantă: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Obezitatea ca factor de risc pentru bolile cerebrovasculare:biomarkeri și translaționarea spre modele animale pentru dezvoltarea de noi terapii


Bolile cerebrovasculare reprezinta una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate în Europa. Costul total la nivel european al afecțiunilor cerebrale în 2010 a fost de 798 miliarde de euro, din care 64,1 miliarde de euro numai pentru ischemia cerebrala. Numărul persoanelor în vârstă este în creștere, cu o serie de comorbidități crescând riscul de boli cerebrovasculare. Comorbiditățile precum obezitatea, sindromul metabolic și inflamația agravează rezultatele terpiei, precum și incidența accidentului vascular cerebral, dar nu se știe cum. Astfel, strategiile de ghidare a selecției pacienților și a noilor terapii preventive și neuroprotectoare reprezinta o urgenta. Obezitatea este o problemă majoră de sănătate la nivel mondial, iar în România, in 2010, peste un sfert din adulți au fost clasificați ca obezi. Obezitatea este asociată cu mai mulți factori de risc pentru incidența si terapia infarctului cerebral, cum sunt inflamația, sindromul metabolic, hipertensiunea, diabetul și hipercolesterolemia. De asemenea, obezitatea determina creșterea mediatorilor inflamatiei, cum ar fi proteina C-reactivă și interleukina-6 iar inflamația cronică a fost legată de riscul de accident vascular cerebral și recuperare scazuta dupa acesta. În plus, pacienții obezi și cei cu sindrom metabolic sunt mai puțin susceptibili să se recupereze după terapia trombolitică . Scopul proiectului este, in general, de a testa ipotezele conform cărora: i) compromisul cerebrovascular observat după inflamația acută este observat și în obezitate, o co-morbiditate cronică relevantă din punct de vedere clinic, ii) reperfuzia compromisă din cauza obezității limitează eficacitatea potențialelor terapii neuroprotectoare, iii) noi presupunem ca eliberarea exacerbată a factorului (factorilor) vasoactivi după accident vascular cerebral să afecteze negativ funcția cerebrovasculară în obezitate prin determinarea unei vasoconstricții sporite și / sau a unei vasodilatații reduse. Scopul proiectului este, in general, de a testa ipotezele conform cărora: i) compromisul cerebrovascular observat după inflamația acută este observat și în obezitate, o co-morbiditate cronică relevantă din punct de vedere clinic, ii) reperfuzia compromisă din cauza obezității limitează eficacitatea potențialelor terapii neuroprotectoare, iii) noi presupunem ca eliberarea exacerbată a factorului (factorilor) vasoactivi după accident vascular cerebral să afecteze negativ funcția cerebrovasculară în obezitate prin determinarea unei vasoconstricții sporite și / sau a unei vasodilatații reduse. Pentru a aborda aceste ipoteze, ne propunem să atingem următoarele obiective: Obiectivul nr. 1: Determinarea efectului obezității asupra reperfuziei acute după accident vascular cerebral ischemic; Obiectivul 2: Determinarea ipotezei conform careia un răspuns vasoactiv alterat, pro-trombotic sau pro-inflamator contribuie la efectul obezității asupra reperfuziei acute după accident vascular cerebral ischemic; Obiectivul 3: Stabilirea ipotezei dacă deficiențele induse de obezitate în reperfuzie limitează efectele terapiei pentru accidentul vascular cerebral ischemic; Obiectivul 4: Prezicerea rezultatelor într-o cohortă de pacienți obezi cu AVC, prin investigarea serului biomarkerilor serici sau a markerilor de inflamatie trombotica 1. Protocol pentru modele de accident vascular cerebral la șobolanii din grupurile de control, obezitate indusă prin dietă (DIO) și rezistenti la dietă (DR); 2. Date despre deficitele de perfuzie la grupurile de șobolani cu obezitatea indusă prin dietă (DIO) și la cei rezistenți la dietă (DR); 3. Date privind rezultatele histologie la șobolani obezi supuși unui AVC. 4. Date privind expresia substanțelor vasoactive cheie; 5. Determinarea mecanismelor implicate în impactul obezității asupra reperfuziei tisulare și a raspunsului la accidentul vascular cerebral ischemic. 6. Determinarea unui set de biomarkeri inflamatori în serul grupurilor control, DIO și DR. 7. Stabilirea unei cohorte de 50 de pacienți obezi cu AVC ischemic; 8. Determinarea biomarkerilor inflamatori în serul pacienților obezi cu accident vascular cerebral ischemic; 9. Date privind translatarea cercet[rilor de la modelul animal la accident vascular cerebral la subiecti umani
...
  • Fonduri
  • An : 2020
  • Data de la care : 01.09.2020
  • Data până la care : 30.09.2022
  • Sumă : 431900  RON
Actualizat la 29.03.2023, 09:57