Etape

Etape

31 luni

Etapa unica I
 •   90 RON
 • Obiective
  1.1. Planificarea proiectului 1.2. Managementul proiectului
 • Activități
  Revizuirea literaturii de specialitate privind tema proiectului; Elaborarea protocoalelor, CRFs, SOPs; Obtinerea avizului Comisiei de Etică; Configurare website, bază de date, biobancă Realizarea achiziţiilor si a subcontractarilor necesare;

31 luni

Etapa unica II
 •   274 RON
 • Obiective
  2.1. Crearea unei biobănci pentru seturile de probe colectate în vederea studierii ulterioare. 2.2. Raportarea valorilor vitaminei D și PTH ale celor 3 grupuri de studiu: TB activ, TBL și neinfectați. 2.3. Managementul proiectului
 • Activități
  Configurarea liniei ELISA pentru IGRA Pilotarea studiului. Inrolare pacienti suspectati de tuberculoza activa. Inrolare contacti intrafamiliali - screening pentru depistarea TB activă si latentă la contacţii intrafamiliali. Recoltarea și procesarea probelor; stimulari pe sânge integral; bioarhivarea probelor. Determinarea 25-(OH) vitamina D si PTH din ser.

30 luni

Etapa unica III
 •   186 RON
 • Obiective
  3.1. Continuarea activitatilor prevazute in etapa (2). Biobancarea seturilor de probe colectate în vederea studierii ulterioare. Raportarea valorilor vitaminei D și PTH ale celor 3 grupuri de studiu. 3.2. Evaluarea genotipului receptorilor pentru vitamina D și a căilor de semnalizare imună în care e implicată. Compararea și evidențierea diferențelor între cele trei grupuri de studiu. 3.3. Calcularea unui model de estimare a riscului care sa includă nivelele plasmatice de vitamina D și genotipul subiectului. 3.5. Managementul proiectului.
 • Activități
  Continuarea inrolarii pacientilor și colectării probelor biologice. Raportarea valorilor vitaminei D și PTH pentru grupurile de studiu. Evaluarea genotipului receptorilor pentru vitamina D și a căilor de semnalizare imună în care e implicată. Compararea și evidențierea diferențelor între cele trei grupuri de studiu. Măsurarea efectelor vitaminei D și a componentei genetice în răspunsul imun, prin evaluarea profilelor de citokine în urma stimulării ex-vivo. Analizarea integrata a datelor si obtinerea unui model de estimare a riscului de tuberculoză.
Actualizat la 08.09.2021, 18:51