Informații utile pentru candidații la Admitere sesiunea iulie 2023

Informații utile pentru candidații la Admitere sesiunea iulie 2023

Informații utile pentru candidații la Admitere, sesiunea iulie 2023

 

·        Validarea dosarelor se va face de către comisiile de admitere până joi, 20 iulie 2023.

 

·  Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele de naştere.

 

·    După încheierea înscrierii online, comisiile de admitere întocmesc liste anonimizate ale candidaților înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează, după aprobarea rectorului, la loc vizibil pe site, la avizierul virtual, cu toate informațiile privind admiterea, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei, precizându-se: facultatea, forma de învăţământ, programul de studii şi repartizarea candidaţilor pe sălile de concurs. 

 

·        Candidații declarati admiși pe locurile fără taxă” sau cu taxă” vor achita taxa de înmatriculare în cuantum de 150 de lei în perioada: 27 iulie-30 iulie 2023 în contul afișat în acest sens pe site-ul instituției.   

Informații necesare pentru plata taxei de înmatriculare:

Plata taxei de înmatriculare de către candidații declarați admiși în urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2023 se va efectua utilizând DOAR modalitatea de mai jos:

Ordin de plată/virament bancar -TREZORERIA MUN. CRAIOVA

Ordinul de plată va conține OBLIGATORIU următoarele date de identificare:
BENEFICIAR: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
COD FISCAL (CUI): 10815397
OBLIGATORIU
BANCA BENEFICIARULUI: Trezoreria Municipiului Craiova
CONT IBAN: RO36TREZ29120F330500XXXX
REPREZENTÂND: Taxa înmatriculare, Numele și prenumele pentru persoana care se înmatriculează și Facultatea la care se înmatriculează.

 

·     În perioada 30 iulie - 4 august 2023, candidații declarați admiși, atât cei pe locurile la forma financiară „fără taxă”, cât și cei admiși pe locurile la forma financiară „cu taxă”, vor veni cu documentele în original la secretariatele facultăților în programul stabilit de Secretariatele de Admitere, conform metodologiei afișate.  

·     Dosarul fizic al candidatului poate fi depus și de altă persoană, în baza unei procuri notariale speciale.  

·     Dosarul cu actele în original se depune în perioada 30 iulie - 4 august 2023 conform orarului stabilit de Secretariatul Tehnic de Admitere. 

·    Prima tranșă aferentă primului semestru din taxa de studii se va achita obligatoriu până la data de 30.08.2023.

Informaţii necesare pentru plata taxei de studiu:

Plata taxei de STUDIU (TRANȘA 1) de către candidații declarați admiși în urma concursului de admitere sesiunea iulie 2023 se va efectua utilizând DOAR modalitatea de mai jos:

Ordin de plată/virament bancar - TREZORERIA MUN. CRAIOVA

Ordinul de plată va conține OBLIGATORIU următoarele date de identificare:
BENEFICIAR: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
COD FISCAL (CUI): 10815397
OBLIGATORIU
BANCA BENEFICIARULUI: Trezoreria Municipiului Craiova
CONT IBAN: RO36TREZ29120F330500XXXX
REPREZENTÂND: taxa studiu (tranșa 1), numele și prenumele studentului și facultatea la care este înmatriculat.

·        Nici unul dintre candidații declarați admiși pe locurile „buget” sau „cu taxă” nu va fi înmatriculat dacă nu a adus la secretariatul facultății dosarul cu documentele în original care să fie procesat pentru validare de către comisia de concurs până la data de 1 septembrie 2023.

Actualizat la 22.02.2024, 11:09