Desfășurarea concursului

Desfășurarea concursului

Datele şi orele organizării concursului pentru toate programele de studii sunt:

  • la programul de studii Medicină (360 credite) si Medicină Dentară (360 credite): 23 iulie 2023 
  • la programele de studii Farmacie (300 credite), Asistenţă medicală generală (240 credite), Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare (180 credite), Radiologie și Imagistică (180 credite) respectiv Tehnică dentară (180 credite): 26 iulie 2023 

Candidații se vor prezenta la locația de concurs cu cel puțin 60 minute înainte de începerea probei în vederea accesului corespunzător în clădire și ocuparea locului în sala de concurs.

 

Candidaţii care nu se vor prezenta conform programării pierd dreptul de a susţine concursul de admitere din sesiunea în care au fost înscrişi.


Pentru a avea acces în sala de concurs, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul / cartea de identitate aflate in termen de valabilitate, eventual pasaportul daca au BI/CI expirat. 

Candidatii trebuie sa aiba memorat/notat codul generat de platforma de inscriere si numarul de legitimatie alocat de comisia de concurs.

 

La începutul probei de concurs fiecare candidat va primi de la şeful de sală următoarele materiale:

  • o pagină dublă, autocopiantă, cu grila de completare a răspunsurilor şi instrucţiuni de completare a testelor grilă;
  • hârtie pentru ciorne;
  • pix cu pastă de culoare neagră;
  • un caiet cu subiecte.

Timpul destinat rezolvării grilei este socotit din momentul în care caietele cu subiecte au fost distribuite, fiind interzisă depaşirea timpului stabilit pentru elaborarea grilelor. Se interzice folosirea de către candidaţi, în timpul probei de concurs, a minicalculatoarelor, riglelor de calcul şi a altor mijloace de calcul.

 

La terminarea probei de concurs se va afişa baremul de corectare.

 

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a notelor finale de admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concurs, stabilit pentru fiecare program de studiu.

 

În caz de punctaje finale de admitere egale se vor folosi drept criterii de departajare în ordine: media generală a examenului de bacalaureat, media anilor de studii.

 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul concursului de admitere se depun exclusiv online, pe e-mail-ul Decanatelor facultaților unde au candidat, în termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor, conform procedurilor stabilite de Comisia centrala de admitere. Termenul de rezolvare si răspuns este de cel mult 2 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

Modalitate de corectare a grilelor:

- Fiecare întrebare oferă cinci variante de răspunsuri (a,b,c,d,e) din care sunt corecte una sau mai multe variante. Candidatul va opta pentru răspunsurile  corecte şi le va marca în locul corespunzator pe grilă. Marcarea se face înnegrind complet cerculeţul cu pix de culoare neagră.

- Există două categorii de intrebări: cu un singur răspuns corect (complement simpu) şi cu 2, 3 sau 4 răspunsuri corecte (complement multiplu). Întrebările complement simplu sunt evidenţiate în caietul cu întrebări cu înaintea numărului întrebării.

- Pentru fiecare întrebare se obţine un punctaj direct proporţional cu numărul de concordanţe cu grila corectă astfel:

a) pentru întrebările complement simplu:
- pentru 5 concordanţe se acordă 1 x punctajul întrebării;
- 0 în rest.
b) pentru întrebările complement multiplu:
- marcarea a 0,1 sau 5 răspunsuri duce la anularea întrebării (punctaj 0);
- se acordă 0.2 x nr. concordanţe x punctajul întrebării.

Pentru fiecare întrebare se acordă 5 puncte.

Nota se calculează cu 2 zecimale fară rotunjire după formula:

1+ 9 x punctaj obținut/punctaj maxim. 

 

 

 

Actualizat la 22.02.2024, 11:09