Markeri bio-tumorali de prognostic perioperator in chirurgia digestiva oncologica radicala, evaluati prin spectrometrie de absortie atomica

Markeri bio-tumorali de prognostic perioperator in chirurgia digestiva oncologica radicala, evaluati prin spectrometrie de absortie atomica

26/22C

Autoritate contractantă: MEN


Titlu proiect: MArkeri bio-umorali de proGnostic perioperator în chirurgia digestivă oNcologică radicală evalUați prin Spectrometrie de absorbție atomică (MAGNUS) Complicațiile specifice după chirurgia tumorilor tubului digestiv, cum ar fi fistulele anastomotice, sunt corelate cu un prognostic. O serie de markeri clinici, raporturi ale elementelor figurate ale sangelui, citokine, factori de creștere, proteine de faza acuta etc. au fost evaluați ca elemente de prognostic pentru morbiditatea postoperatorie, insa impactul deficitelor electrolitice asupra rezultatelor postoperatorii, atât la nivel sangvin, cât și tisular au fost în mare parte neglijate. Studiul nostru foloseste spectrometria de absorbție atomică (GFAAS), ce oferă o mult mai mare sensibilitate în detecția diferitelor metale, inclusiv din spectrul oligoelementelor, la costuri reduse și cu implicații clinice majore. Un alt element de originalitate îl reprezintă determinarea electroliților din sange și din țesutul digestiv, în special al oligoelementelor - puțin investigate până în prezent în chirurgia oncologică digestivă, cu analiza rolului acestora în apariția complicațiilor postoperatorii. Pe langă analiza nivelului electroliților, studiul urmărește și următoarele obiective: a. Analiza principalii factori clinico-paraclinici și histologici suspectați a fi corelați cu apariția complicațiilor postoperatorii la cazurile cu tumori digestive (stomac, colon, rect).. b. Integrarea markerilor într-un algoritm de analiză predictivă a susceptibilității individuale de a dezvolta complicații postoperatorii după chirurgia radicală a cancerelor tubului digestiv. c. Perfecționarea strategiei terapeutice în raport cu particularitățile biochimice ale cazurilor. d. Ameliorarea capacității de evaluare, prognoză și prevenție a morbidității postoperatorii. Studiul va avea un braț retrospectiv al pacientilor supuși intervențiilor chirurgicale cu intenție de radicalitate în ultimii 3 ani pentru cancere ale tubului digestiv, și un braț prospectiv ce vizează pacienții internați pe durata studiului, la care se vor practica intervenții chirurgicale radicale pentru patologia malignă a tubului digestiv. Managementul pacienților incluși în studiul prospectiv va impune un protocol diagnostic si terapeutic standard, cu inregistrarea datelor clinico-demografice relevante. Acesti parametri vor fi incluși într-un panel de markeri potențiali prognostici. Sub raport histopatologic vor fi analizate tipul histopatologic, gradingul tumoral, infiltratul inflamator peritumoral, invazia perineurală și microvasculară. De asemenea va fi analizat în dinamică profilul bioumoral complet, inclusiv cel electrolitic. Intra si postoperator vor fi înregistrate variabile precum durata intervenției, incidentele intraoperatorii, drenajul peritoneal, diureza, valorile TA, SpO2, complicațiile postoperatorii (conform Clavien-Dindo).
...
  • Fonduri
  • An : 2021
  • Data de la care : 15.07.2021
  • Data până la care : 15.07.2023
  • Sumă : 40616  RON
Actualizat la 29.03.2023, 10:05