Serviciul Informatizare și Multimedia

Serviciul Informatizare și Multimedia

Director
dr. Nicolae Cătălin Manea

Str. Petru Rares nr. 2
Craiova 200349
Tel: 0351 443 500
Email: itumfcv.ro

Atribuţii principale

Serviciul Informatizare și Multimedia (SIM) asigură dezvoltarea și funcționarea infrastructurii de informatizare a sistemului educațional și administrativ al UMF din Craiova și coordonează activitatea de management informatic la nivelul instituției. Structura își desfășoară activitatea în subordinea Rectorului,  îndeplinind următoarele roluri:

DIM este compartimentată în trei entități distincte:

1. Biroul Infrastructură, Comunicaţii și Statistică

 • Monitorizează și întreține infrastructura comunicațiilor de date și voce;
 • Proiectează și implementează infrastructura de comunicații date și voce;
 • Se ocupă de asigurarea securității cibernetice în rețeaua internă a Universității și eliminarea riscurilor atacurilor din exterior (internet).
 • Configurează noi conturi de utilizatori, grupuri de membri etc.;
 • Alocă drepturi pe foldere;
 • Upgrade patch-uri de securitate la servere, routere, switch-uri şi alte dispozitive IT;
 • Administrează adrese e-mail pentru angajații UMF din Craiova;
 • Administrează servere de web ;
 • Administrează rețeaua de switch-uri și routere de bază ale nodurilor de comunicații.
Colectiv
 • Lucian Gabriel Popescu - şef de birou
 • Paul Andrei Olaru - inginer de sistem
 • Caragea Oprea - tehnician
 • Adriana Deaconu - secretar

2. Biroul Informatică, Instalări şi Service

 • Întreţine infrastructura comunicațiilor de date și voce;
 • Proiectează si dezvoltă infrastructura de comunicații date și voce;
 • Întocmeşte memorii tehnice, elaborează analize de produse şi soluţii IT;
 • Întreține, instalează şi repară hardware-ul şi software-ul serverelor, calculatoarelor, laptopurilor, imprimantelor, multifuncționalelor și perifericelor din campusul UMF din Craiova;
 • Instalează și configurează noile sisteme de calcul în rețea și creează imagini de back-up ale acestora;
 • Oferă suport tehnic utilizatorului final (studenţi, personal didactic, personal administrativ) în folosirea sistemelor de calcul;
 • Se ocupă cu recuperarea datelor de pe stațiile de lucru ce prezintă defecte iremediabile;
 • Se ocupă de depanarea problemelor de conectare la rețeaua de internet a sistemelor de calcul;
 • Creează și administrează site-urile subsidiare www.umfcv.ro (design, grafică, paginație).
Colectiv
 • Nicu Cătălin Păunescu - şef de birou
 • Mihai Sandu - informatician
 • Răzvan Sabin Stan - inginer de sistem
 • Seed Kenan - informatician
 • Adrian Viorel Tudor - tehnician

3. Centrul de Simulare Aplicată în Medicină

Centrul de Simulare Aplicată în Medicină (CSAM) reprezintă o investiție importantă în pregătirea viitorilor medici, oferind un proces educațional la standarde europene datorită dotărilor cu echipamente și simulatoare de ultimă generație.

Scopul CSAM constă în facilitarea procesului de însușire și consolidare a aptitudinilor şi a abilităților practice a cadrelor medicale formate în UMF din Craiova într-un cadru organizat şi sigur, ce reproduce fidel realitatea clinică, sub supravegherea instructorilor competenţi. 

Obiectivul este ca fiecare student să parcurgă integral și să-și însușească întreaga paletă de abilități practice până la finalizarea studiilor în cadrul UMF.

Colectiv
 • Cristina Vangheli - asistent medical
 • Mihaela Diaconu - asistent medical

 

Actualizat la 07.12.2023, 13:00