Istoricul Facultăţii de Medicină

Istoricul Facultăţii de Medicină

Modernizarea, emanciparea, dezvoltarea, acestea sunt principiile pe care s-a creat și s-a consolidat Facultatea de Medicină din Craiova, înfiinţată în anul 1970 în cadrul Universităţii din Craiova conform H.C.M. nr. 59 din 5 februarie 1970.

În anul universitar 1970–1971, Ministerul Învăţământului a aprobat 100 de locuri pentru studenţii anului I. În cele două sesiuni de admitere care au avut loc, în lunile iulie şi septembrie, au fost înscrişi peste 2 500 de candidaţi şi au fost admişi 101. La 1 octombrie 1970, o dată cu noul an universitar, s-au deschis porţile Facultăţii de Medicină din Craiova, în prezenţa personalităţilor medicale care au susţinut nu numai sufleteşte, dar şi prin fapte înfiinţarea acestei facultăţi.

Activitatea s-a desfăşurat în clădirea din Str. Petru Rareş nr. 2–4, sediul fostului Spital Regional de Chirurgie (anterior Liceul Comercial „Gheorghe Chiţu”), care a fost renovat, transformat şi adaptat noii sale meniri. În această clădire (corpul A) îşi au sediul şi astăzi Decanatul şi Secretariatul Facultăţii. Clădirea era amenajată pentru desfăşurarea învăţământului preclinic: anatomie, biochimie, fiziologie, biofizică, histologie, biologie celulară, genetică, farmacologie, morfopatologie, istoria medicinei.

Începând cu anul universitar 1976–1977, Facultatea de Medicină a funcţionat cu toţi cei şase ani de studiu, dispunând de un număr de locuri, pentru anul I, care a variat între 150–250, pentru studenţii români şi 30–70, pentru studenţii de peste hotare.

În aceeaşi perioadă au fost date spre folosinţa studenţilor medicinişti şi două cămine studenţeşti, aflate în vecinătatea corpului nou al Facultăţii şi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă.

În anul 1974, s-a înființat Muzeul de Istoria Medicinei şi Farmaciei „Victor Gomoiu” care, din 1979 şi până în iunie 1997, a dispus de un imobil în Calea Unirii nr. 104, iar ca secţie a Muzeului amintim şi Grădina medicinală aflată în Calea Unirii nr. 108.

Spații sunt dotate modern în funcţie de cerinţe şi se folosesc mijloace moderne de predare, precum: video-proiecţii, proiecţii cu diapozitive, scheme pe retroproiector, preparate microscopice prezentate cu ajutorul televiziunii cu circuit închis etc.

Facultatea de Medicină are o bibliotecă solidă, cu un număr mare de volume de carte, enciclopedii medicale, periodice şi publicaţii de specialitate, menite să îmbunătăţească nivelul de pregătire a studenţilor şi cadrelor didactice. Biblioteca Facultăţii de Medicină a luat fiinţă în anul 1970, pentru început fondul de carte şi de periodice fiind constituit din diverse donaţii provenite din alte centre universitare din ţară.

 

 Funcţia de Decan a fost ocupată, de la înfiinţare şi până în prezent, de:

▪ Prof. univ. dr. Valeriu Neştianu, 18.III.1970–20.I.1973.

▪ Conf. univ. dr. Emanoil Manolescu, delegat I.M.F. Bucureşti, 21.I.1973–30.IX.1973

▪ Conf. univ. dr. Traian Roşca, 1.X.1973–31.VII.1976

▪ Conf. univ. dr. Petre Georgescu, 1.VIII.1976–28.II.1984

▪ Conf. univ. dr. Maria Cernea, 1.III.1984–4.II.1990

▪ Prof. univ. dr. Valeriu Neştianu, 5.II.1990–12.XII.1990

▪ Şef de lucrări dr. Valentin Bugeac, l3.XII.1990–21.I.1993

▪ Prof. univ. dr. doc. Petre Georgescu, 22.I.1993–27.III.1995

▪ Prof. univ. dr. Marian Bistriceanu, 28.III.1995–24.I.1996

▪ Prof. univ. dr. Tudorel Ciurea, 25.I.1996–5.VII.1998

▪ Prof. univ. dr. Ion Georgescu, 6.VII.1998 – 17.I.2008

▪ Prof. univ. dr. Tudorel Ciurea, 18.I.2008 - 17.III.2008

▪ Prof. univ. dr. Ion Rogoveanu, 18.III.2008 - 11.III.2012

▪ Prof. univ. dr. Cristian Gheonea 12.III.2012 - 13.II.2020.

▪ Prof. univ. dr. Marius Eugen Ciurea 14.II.2020 - prezent.

 

 

Funcţia de Prodecan a fost ocupată, în ordine, de:

▪ Conf. univ. dr. Raul Robacki, 1970–1973

▪ Conf. univ. dr. Ion Puşcaş, 1973–1976

▪ Conf. univ. dr. Savel Obreja, 1976–1981

▪ Conf. univ. dr. Ovidiu Chita, 1978–1984

▪ Şef de lucrări dr. Florica Popescu, 1984–1990

▪ Conf. univ. dr. Fane Ghelase, 1984–1990

▪ Conf. univ. dr. Angel Trăilă, 1990

▪ Conf. univ. dr. Gheorghe Drăgoi, 1990

▪ Şef de lucrări dr. Corneliu Sabetay, 1990–1993

▪ Şef de lucrări dr. Constantin Stancu, 1990–1995

▪ Prof. univ. dr. Marius Georgescu, 1993–1995

▪ Conf. univ. dr. Tudorel Ciurea, 1995–1996

▪ Conf. univ. dr. Mihai Surpăţeanu, 1995–1998

▪ Conf. univ. dr. Ştefan Mihăilescu, 1995–1997

▪ Conf. univ. dr. Ion Georgescu, 1997–1998

▪ Prof. univ. dr. Ştefania Crăiţoiu, 1998–1999

▪ Prof. univ. dr. Maria Vrabete, 1998–1999

▪ Conf. univ. dr. Marinescu Dragoş, 2000–2004

▪ Prof. univ. dr. Roxana Popescu, 2000 – 2012

▪ Prof. univ. dr. Ion Rogoveanu, 2004 – 2008

▪ Conf. univ. dr. Florin Petrescu, 2008 - 2016

▪ Şef de lucrări dr. Sorin Nicolae Dinescu, 2012–2016

▪ Prof. univ. dr. Mihai Ioana, 2016 - 2020

▪ Prof. univ. dr. Tudor-Adrian Bălşeanu, 2016 - prezent

▪ Conf. univ. dr. Florin Anghelina, 2016 – 2024

▪ Prof. univ. dr. Costin Teodor Streba, 2020 – 2024

Conf. univ. dr. Oana Taisescu, 2024 – prezent

Șef de lucrări dr. Dan Nicolae Florescu, 2024 – prezent

 

 

 

Secretarii ştiinţifici ai Facultăţii de Medicină, de la înfiinţare şi până în prezent:

 

▪ Şef de lucrări dr. Dinu Georgescu, 1970–1973

▪ Conf. univ. dr. Şerban Creţu, 1973–1976

▪ Prof. univ. dr. Valeriu Neştianu, 1976–1984

▪ Prof. univ. dr. Alexandru Bădănoiu, 1984–1986

▪ Prof. univ. dr. Valeriu Neştianu, 1986–1990

▪ Prof. univ. dr. Dinu Tănăsescu, 1990–1994

▪ Prof. univ. dr. Constantin Voiculescu, 1994–1995

▪ Prof. univ. dr. Valentin Cîrlig, 1995–1999

▪ Prof. univ. dr. Laurenţiu Mogoantă, 2000 – 2008.

 
Actualizat la 26.02.2024, 11:46