Misiunea Facultăţii de Medicină

Misiunea Facultăţii de Medicină

Excelența pentru viață și știință. Facultatea de Medicină din Craiova este o instituţie academică dedicată în primul rând educației. Cercetarea ştiinţifică a devenit o prioritate pentru noi în recentele decenii. Uriașul potențial pe care lumea întreagă l-a descoperit în cercetarea științifică în domeniul medical a devenit o țintă și pentru noi. Încurajăm și dezvoltăm echipe și proiecte de cercetare, astfel încât să devenim o referință și în acest domeniu. 

De aceea misiunea pe care ne-am asumat-o înseamnă:

  • formarea de bază, academică, în domeniul ştiinţelor medicale la nivelul actual al cunoaşterii şi al nevoilor naţionale, prin cursurile de zi ale structurilor componente
  • asigurarea formării continue postuniversitare a specialiştilor din domeniul medical
  • promovarea şi susţinerea cercetării ştiinţifice bio-medicale printre activităţile principale ale instituţiei
  • furnizarea de servicii de sănătate pentru comunitate prin membrii corpului academic, pe bază de contracte individuale cu finanţatorii de servicii, dar şi prin servicii proprii de înaltă specializare
  • îndrumarea metodologică a activităţiilor de promovare, susţinere şi asistenţă a stării de sănătate a populaţiei şi a cercetării ştiinţifice de profil în regiunea de dezvoltare economică-socială sud-vest
  • generarea interactivă, printr-o activitate pedagogică susţinută, clinică şi de cercetare, de noi achiziţii în domeniul ştiinţelor vieţii, medicale şi umaniste, contribuind astfel la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii
  • consolidarea poziţiei de lider regional în procesul de dezvoltare şi implementare a politicilor naţionale şi europene în domeniul educaţiei, asistenţei medicale şi în ariile conexe acestora
  • promovarea valorilor învăţământului superior românesc în general, al celui medical în special, pe plan internaţional.

 

Actualizat la 31.01.2024, 11:19